באילו ציונים יתחשב הטכניון במקרה שקיימים מספר ציונים של בחינה מאותו סוג ומה תוקפם

באילו ציונים יתחשב הטכניון במקרה שקיימים מספר ציונים של בחינה מאותו סוג ומה תוקפם
סוג הבחינההציון האחרון ייקלטהציון הגבוה ביותרתוקף הציון
ציוני פסיכומטרי (הציון הרב-תחומי)×7 שנים
ציון יע"ל×7 שנים
ציון אמי"ר×7 שנים
ציוני SAT / ACT×שנתיים
ציוני בגרות×לתמיד
ציוני בחינת המיון לרפואה (מו"ר)×השנה הנוכחית ושנתיים אחורה
ציון בחינת כניסה בארכיטקטורה אין שמירת ציון משנים קודמות
ציון בחינת כניסה באדריכלות נוף ×ניתן לבקש לשמור ציון עד שנתיים אחורה
ראויים לקידוםהניקוד הגבוה ביותרלתמיד