קבלה ללא ציון פסיכומטרי לבעלי בגרות מצוינת לסמסטר א תשפ"ג (אוקטובר 2022)

דרישות קבלה כלליות 

ממועמדים אלה נדרש ידע באנגלית וידע בעברית (ידע בעברית נדרש ממי שניבחן בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית).

ידע באנגלית

ידע בעברית

קבלת מועמדים ממכינת הטכניון 

תלמידי מכינת הטכניון  יוכלו להגיש מועמדות להתקבל ללא ציון פסיכומטרי על סמך ציוני המכינה, באותם התנאים הנדרשים מבעלי בגרות מלאה. תלמידי המכינה יוכלו להגיש מועמדות לכל המסלולים הנ"ל, פרט למסלול לביולוגיה.

הדיון בקבלתם של תלמידי המכינה יתקיים בסיום המכינה. מספר המקומות באפיק קבלה זה מצומצם. לכן יתקבלו מעטים מאוד, העומדים בתנאי הסף, בעלי הציונים הטובים ביותר.

דרישות קבלה נוספות, במסלולים השונים, ללא ציון פסיכומטרי 

מסלולי הלימוד
ביולוגיה
ביוכימיה מולקולרית
הנדסה אזרחית
הוראת מדעי המחשב
הנדסת אווירונוטיקה וחלל
הנדסת אווירונוטיקה וחלל ופיזיקה
הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון
הנדסת הסביבה
הנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה
הנדסה כימית והנדסה ביוכימית
חינוך למדע וטכנולוגיה
כימיה
מתמטיקה ומתמטיקה עם סטטיסטיקה וחקר ביצועים
מתמטיקה-פיזיקה
פיזיקה

ביולוגיה

ניתן להתקבל לביולוגיה ללא ציון פסיכומטרי בתנאי הבאים:

 • תעודת הבגרות כוללת ביולוגיה או ביוטכנולוגיה או מערכות ביוטכנולוגיה או יישומי ביוטכנולוגיה ברמה של 5יח"ל בציון 90 לפחות ועוד מקצוע מדעי ברמה של 5יח"ל ובציון  90 ומעלה מתוך המקצועות הבאים: מתמטיקה, פיזיקה או כימיה.
 • בנוסף, תעודת הבגרות חייבת לכלול לפחות 5 יח"ל מתמטיקה בציון 70 ומעלה או 4 יח"ל מתמטיקה בציון 80 ומעבר של בחינת סיווג במתמטיקה.

ביוכימיה מולקולרית

ניתן להתקבל לביוכימיה מולקולרית ללא ציון פסיכומטרי בתנאי הבאים:

  • תעודת הבגרות כוללת ביולוגיה או כימיה ברמה של 5 יח"ל בציון 90 לפחות ועוד מקצוע מדעי ברמה של 5 יח"ל ובציון 90 לפחות מבין המקצועות הבאים: מתמטיקה, פיזיקה, ביולוגיה או כימיה.
  • בנוסף, תעודת הבגרות חייבת לכלול לפחות 5 יח"ל מתמטיקה בציון 70 ומעלה או 4 יח"ל מתמטיקה בציון 80 ומעבר של בחינת סיווג במתמטיקה.
  • על המועמדים לעבור ריאיון קבלה.

הוראת מדעי המחשב

 • תעודת הבגרות חייבת לכלול 5 יח"ל מתמטיקה בציון 90 ומעלה.
 • תעודת הבגרות כוללת מקצוע מדעי או טכנולוגי אחד לפחות (כימיה, פיזיקה, ביולוגיה, מדעי המחשב, אלקטרוניקה ומכונות) בהיקף של 5 יח"ל ובציון 90 ומעלה.

הנדסה אזרחית

 • ממוצע בגרות רגיל (ללא בונוסים) 90 לפחות.
 • תעודת הבגרות כוללת אנגלית, מתמטיקה ופיזיקה בהיקף של 5 יח"ל ובציון 90 ומעלה בכל אחד משלושת המקצועות.
 • על המועמדים לעבור ריאיון קבלה.

הנדסה כימית והנדסה ביוכימית

ניתן להתקבל להנדסה כימית והנדסה ביוכימית ללא ציון פסיכומטרי בתנאי הבאים:

 • ממוצע בגרות רגיל (ללא בונוסים) 90 לפחות.
 • תעודת הבגרות כוללת אנגלית ומתמטיקה ואחד משני המקצועות המדעיים: פיזיקה או כימיה בהיקף של 5 יח"ל ובציון 90 ומעלה בכל אחד משלושת המקצועות.

 

הנדסת אווירונוטיקה וחלל

ניתן להתקבל להנדסת אווירונוטיקה וחלל ללא ציון פסיכומטרי בתנאי הבאים:

 • ממוצע בגרות רגיל (ללא בונוסים) 90 לפחות.
 • תעודת הבגרות כוללת אנגלית, מתמטיקה ופיזיקה בהיקף של 5 יח"ל ובציון 90 ומעלה בכל אחד משלושת המקצועות.

הנדסת אווירונוטיקה וחלל ופיזיקה

ניתן להתקבל להנדסת אווירונוטיקה וחלל ופיזיקה  ללא ציון פסיכומטרי בתנאי הבאים:

 • ממוצע בגרות רגיל (ללא בונוסים) 90 לפחות.
 • תעודת הבגרות כוללת אנגלית, מתמטיקה ופיזיקה בהיקף של 5 יח"ל ובציון 90 ומעלה בכל אחד משלושת המקצועות.

הנדסת ביוטכנולוגה ומזון

ניתן להתקבל להנדסת ביוטכנולוגה ומזון ללא ציון פסיכומטרי בתנאי הבאים:

 • ממוצע בגרות רגיל (ללא בונוסים) 90 לפחות.
 • תעודת הבגרות כוללת אנגלית ומתמטיקה בהיקף של 5 יח"ל ובציון 90 ומעלה בכל אחד מהמקצועות.
 • תעודת הבגרות חייבת לכלול גם אחד משני המקצועות המדעיים: פיזיקה או כימיה ברמה של 5 יח"ל ובציון 90 ומעלה או את שני המקצועות: יישומי ביוטכנולוגיה ומערכות ביוטכנולוגה ברמה של 5 יח"ל ובציון 95 ומעלה בכל אחד מהמקצועות הללו.

הנדסת הסביבה

 • ממוצע בגרות רגיל (ללא בונוסים) 90 לפחות.
 • תעודת הבגרות כוללת אנגלית, מתמטיקה ופיזיקה בהיקף של 5 יח"ל ובציון 90 ומעלה בכל אחד משלושת המקצועות.
 • על המועמדים לעבור ריאיון קבלה.

הנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה

 • ממוצע בגרות רגיל (ללא בונוסים) 90 לפחות.
 • תעודת הבגרות כוללת אנגלית, מתמטיקה ופיזיקה בהיקף של 5 יח"ל ובציון 90 ומעלה בכל אחד משלושת המקצועות.
 • על המועמדים לעבור ריאיון קבלה.

חינוך למדע וטכנולוגיה

 • תעודת הבגרות חייבת לכלול 5 יח"ל מתמטיקה בציון 90 ומעלה.
 • תעודת הבגרות כוללת מקצוע מדעי או טכנולוגי אחד לפחות (כימיה, פיזיקה, ביולוגיה, מדעי המחשב, אלקטרוניקה ומכונות) בהיקף של 5 יח"ל ובציון 90 ומעלה.

כימיה

ניתן להתקבל לכימיה ללא ציון פסיכומטרי בתנאים הבאים:

 • תעודת הבגרות כוללת מתמטיקה ואחד משני המקצועות המדעיים: פיזיקה או כימיה בהיקף של 5 יח"ל ובציון 90 ומעלה, בכל אחד משני המקצועות.
 • ריאיון אישי בפקולטה לכימיה.

מתמטיקה ומתמטיקה עם סטטיסטיקה וחקר ביצועים

ניתן להתקבל למסלולים הנ"ל ללא ציון פסיכומטרי, בתנאי שתעודת הבגרות כוללת מתמטיקה ופיזיקה ברמה של 5 יח''ל, בציון 95 ומעלה.

מתמטיקה-פיזיקה

ניתן להתקבל המשותף מתמטיקה-פיזיקה ללא ציון פסיכומטרי בתנאי שתעודת הבגרות כוללת מתמטיקה ופיזיקה ברמה של 5 יח''ל, בציון 95 ומעלה.

פיזיקה

ניתן להתקבל לפיזיקה ללא ציון פסיכומטרי בתנאי שתעודת הבגרות כוללת מתמטיקה ופיזיקה ברמה של 5 יח''ל, בציון 90 ומעלה.

בחינות סיווג בפיזיקה ו/או בכימיה

ניתן להתקבל לטכניון ללא רקע בפיזיקה ו/או בכימיה. לא ניתן ללמוד את הקורסים בפיזיקה ובכימיה בטכניון ללא עמידה בהצלחה בבחינות הסיווג. לכן, סטודנטים שהתקבלו ללא רקע מתאים בפיזיקה ובכימיה מתבקשים לעבור בחינות סיווג בפיזיקה ובכימיה. מומלץ לעבור את הבחינות לפני תחילת הלימודים. במקום בחינת סיווג ניתן לגשת לבגרות באותו המקצוע ולקבל את הציון הנדרש. רשימת הפטורים מבחינת הסיווג בפיזיקה