קבלה ללא ציון פסיכומטרי לבעלי בגרות מצוינת

דרישות קבלה כלליות 

קבלת מועמדים ממכינת הטכניון 

תלמידי מכינת הטכניון  יוכלו להגיש מועמדות להתקבל ללא ציון פסיכומטרי על סמך ציוני המכינה, באותם התנאים הנדרשים מבעלי בגרות מלאה. תלמידי המכינה יוכלו להגיש מועמדות לכל המסלולים הנ"ל, פרט למסלול לביולוגיה.

הדיון בקבלתם של תלמידי המכינה יתקיים בסיום המכינה. מספר המקומות באפיק קבלה זה מצומצם. לכן יתקבלו מעטים מאוד, העומדים בתנאי הסף, בעלי הציונים הטובים ביותר.

בחינות סיווג בפיזיקה ו/או בכימיה

ניתן להתקבל לטכניון ללא רקע בפיזיקה ו/או בכימיה. לא ניתן ללמוד את הקורסים בפיזיקה ובכימיה בטכניון ללא עמידה בהצלחה בבחינות הסיווג. לכן, סטודנטים שהתקבלו ללא רקע מתאים בפיזיקה ובכימיה מתבקשים לעבור בחינות סיווג בפיזיקה ובכימיה. מומלץ לעבור את הבחינות לפני תחילת הלימודים. במקום בחינת סיווג ניתן לגשת לבגרות באותו המקצוע ולקבל את הציון הנדרש. רשימת הפטורים מבחינת הסיווג בפיזיקה

דרישות קבלה נוספות, במסלולים השונים, ללא ציון פסיכומטרי לסמסטר א  תשפ"ד (אוקטובר 2023)

מסלולי הלימוד
ביולוגיה
ביולוגיה וכימיה (דו-חוגי)
הוראת מדעי המחשב (תואר ראשון)
הנדסת אווירונוטיקה וחלל
הנדסת אווירונוטיקה וחלל ופיזיקה
הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון
הנדסת כימית וביוכימית
חינוך למדע וטכנולוגיה
כימיה
מתמטיקה ומתמטיקה יישומית
מתמטיקה-פיזיקה
פיזיקה

ביולוגיה

ניתן להתקבל למסלול זה ללא ציון פסיכומטרי בתנאים הבאים:

 • תעודת הבגרות כוללת ביולוגיה או ביוטכנולוגיה או מערכות ביוטכנולוגיה או יישומי ביוטכנולוגיה ברמה של 5 יח"ל בציון 90 לפחות ועוד מקצוע מדעי ברמה של 5 יח"ל ובציון 90 ומעלה מתוך המקצועות הבאים: מתמטיקה, פיזיקה או כימיה.
 • בנוסף, תעודת הבגרות חייבת לכלול לפחות 5 יח"ל מתמטיקה בציון 70 ומעלה או 4 יח"ל מתמטיקה בציון 80 ולעבור בהצלחה את בחינת הסיווג במתמטיקה.

 

ביולוגיה וכימיה (דו-חוגי)

ניתן להתקבל למסלול זה ללא ציון פסיכומטרי בתנאים הבאים:

 • תעודת הבגרות כוללת את אחד משני המקרים הבאים:

ביולוגיה ברמה של 5 יח"ל בציון 90 לפחות ועוד מקצוע מדעי ברמה של 5 יח"ל ובציון 90 לפחות מבין המקצועות הבאים: מתמטיקה, פיזיקה, או כימיה.

או

כימיה ברמה של  5 יח"ל בציון 90 לפחות ועוד מקצוע מדעי ברמה של 5 יח"ל ובציון 90 לפחות מבין המקצועות הבאים: מתמטיקה, פיזיקה, או ביולוגיה.

 • בנוסף, תעודת הבגרות חייבת לכלול לפחות 5 יח"ל מתמטיקה בציון 70 ומעלה או 4 יח"ל מתמטיקה בציון 80 ולעבור בהצלחה את בחינת הסיווג במתמטיקה.
 • על המועמדים לעבור ריאיון קבלה.

הוראת מדעי המחשב

ניתן להתקבל למסלול זה ללא ציון פסיכומטרי בתנאים הבאים:

 • תעודת הבגרות חייבת לכלול 5 יח"ל מתמטיקה בציון 90 ומעלה.
 • תעודת הבגרות כוללת מקצוע מדעי או טכנולוגי אחד לפחות (כימיה, פיזיקה, ביולוגיה, מדעי המחשב, אלקטרוניקה ומכונות) בהיקף של 5 יח"ל ובציון 90 ומעלה.

הנדסה כימית והנדסה ביוכימית

ניתן להתקבל למסלולים אלה ללא ציון פסיכומטרי בתנאים הבאים:

 • ממוצע בגרות רגיל (ללא בונוסים) 90 לפחות.
 • תעודת הבגרות כוללת אנגלית ומתמטיקה ואחד משני המקצועות המדעיים: פיזיקה או כימיה בהיקף של 5 יח"ל ובציון 90 ומעלה בכל אחד משלושת המקצועות.

הנדסת אווירונוטיקה וחלל

ניתן להתקבל למסלול זה ללא ציון פסיכומטרי בתנאים הבאים:

 • ממוצע בגרות רגיל (ללא בונוסים) 90 לפחות.
 • תעודת הבגרות כוללת אנגלית, מתמטיקה ופיזיקה בהיקף של 5 יח"ל ובציון 90 ומעלה בכל אחד משלושת המקצועות.

הנדסת אווירונוטיקה וחלל ופיזיקה

ניתן להתקבל למסלול זה  ללא ציון פסיכומטרי בתנאים הבאים:

 • ממוצע בגרות רגיל (ללא בונוסים) 90 לפחות.
 • תעודת הבגרות כוללת אנגלית, מתמטיקה ופיזיקה בהיקף של 5 יח"ל ובציון 90 ומעלה בכל אחד משלושת המקצועות.

הנדסת ביוטכנולוגה ומזון

ניתן להתקבל למסלול זה ללא ציון פסיכומטרי בתנאים הבאים:

 • ממוצע בגרות רגיל (ללא בונוסים) 90 לפחות.
 • תעודת הבגרות כוללת אנגלית ומתמטיקה בהיקף של 5 יח"ל ובציון 90 ומעלה בכל אחד מהמקצועות.
 • תעודת הבגרות חייבת לכלול גם אחד משני המקצועות המדעיים: פיזיקה או כימיה ברמה של 5 יח"ל ובציון 90 ומעלה או את שני המקצועות: יישומי ביוטכנולוגיה ומערכות ביוטכנולוגיה ברמה של 5 יח"ל ובציון 95 ומעלה בכל אחד מהמקצועות הללו.

חינוך למדע וטכנולוגיה

ניתן להתקבל למסלול זה ללא ציון פסיכומטרי בתנאים הבאים:

 • תעודת הבגרות חייבת לכלול 5 יח"ל מתמטיקה בציון 90 ומעלה.
 • תעודת הבגרות כוללת מקצוע מדעי או טכנולוגי אחד לפחות (כימיה, פיזיקה, ביולוגיה, מדעי המחשב, אלקטרוניקה ומכונות) בהיקף של 5 יח"ל ובציון 90 ומעלה.

כימיה

ניתן להתקבל למסלול זה ללא ציון פסיכומטרי בתנאים הבאים:

 • תעודת הבגרות כוללת מתמטיקה ואחד משני המקצועות המדעיים: פיזיקה או כימיה בהיקף של 5 יח"ל ובציון 90 ומעלה, בכל אחד משני המקצועות.
 • ריאיון אישי בפקולטה לכימיה.

מתמטיקה ומתמטיקה יישומית

ניתן להתקבל למסלולים אלה ללא ציון פסיכומטרי בתנאים הבאים:

תעודת הבגרות חייבת לכלול מתמטיקה ופיזיקה ברמה של 5 יח''ל, בציון 95 ומעלה.

מתמטיקה-פיזיקה

ניתן להתקבל למסלול זה ללא ציון פסיכומטרי בתנאים הבאים:

תעודת הבגרות חייבת לכלול מתמטיקה ופיזיקה ברמה של 5 יח''ל, בציון 95 ומעלה.

פיזיקה

ניתן להתקבל למסלול זה ללא ציון פסיכומטרי בתנאים הבאים:

תעודת הבגרות חייבת לכלול מתמטיקה ופיזיקה ברמה של 5 יח''ל, בציון 90 ומעלה.