קבלה ללא ציון פסיכומטרי לבעלי תעודת בגרות מצטיינת

לאור מצב החירום שהוכרז בישראל, הדיון במועמדים באפיק קבלה זה לשנת הלימודים הקרובה (תשפ"א, אוקטובר 2020) יתקיים עד חודש יולי, (פרט להנדסת חשמל ולהנדסת חשמל ופיזיקה הדיון יהיה עד סוף יוני) ולמסלולים שההרשמה אליהם כבר נסגרה. מספר המקומות באפיק קבלה זה מצומצם. לכן יתקבלו מעטים מאוד, העומדים בתנאי הסף, בעלי הציונים הטובים ביותר. 

דרישות קבלה כלליות לקבלה ללא ציון פסיכומטרי

 ממועמדים אלה נדרש ידע באנגלית וידע בעברית (למי שלא למד בתיכון בעברית), כמפורט להלן:

ידע באנגלית

ידע בעברית

קבלת מועמדים ממכינת הטכניון 

תלמידי מכינת הטכניון  יוכלו להגיש מועמדות להתקבל ללא ציון פסיכומטרי על סמך ציוני המכינה, באותם התנאים הנדרשים מבעלי בגרות מלאה. תלמידי המכינה יוכלו להגיש מועמדות לכל המסלולים הנ"ל, פרט למסלול לביולוגיה.

הדיון בקבלתם של תלמידי המכינה יתקיים בסיום המכינה. מספר המקומות באפיק קבלה זה מצומצם. לכן יתקבלו מעטים מאוד, העומדים בתנאי הסף, בעלי הציונים הטובים ביותר.

דרישות קבלה נוספות לקבלה ללא ציון פסיכומטרי

מסלולי הלימוד
ביולוגיה
ביוכימיה מולקולרית
הנדסת אווירונוטיקה וחלל
הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון
הנדסה ביו-רפואית
הנדסת חשמל והנדסת חשמל ופיזיקה
הנדסה כימית והנדסה ביוכימית
חינוך למדע וטכנולוגיה
כימיה
מתמטיקה, מתמטיקה עם מדעי המחשב ומתמטיקה עם סטטיסטיקה וחקר ביצועים
מתמטיקה-פיזיקה
פיזיקה

ביולוגיה

ניתן להתקבל לביולוגיה ללא ציון פסיכומטרי בתנאים הבאים:

 • תעודת הבגרות כוללת ביולוגיה או ביוטכנולוגיה בציון 90 לפחות ואחד מהמקצועות המדעיים: מתמטיקה, פיזיקה או כימיה,  בהיקף של 5 יח"ל ובציון 90 ומעלה. בנוסף, תעודת הבגרות חייבת לכלול לפחות 5 יח"ל מתמטיקה בציון 70 ומעלה או 4 יח"ל מתמטיקה בציון 80 ומעבר של מבחן סיווג במתמטיקה.
 • על המועמדים לעבור ריאיון קבלה.

ביוכימיה מולקולרית

ניתן להתקבל לביוכימיה מולקולרית ללא ציון פסיכומטרי בתנאים הבאים:

 • תעודת הבגרות כוללת ביולוגיה או או כימיה בציון 90 לפחות ואחד מהמקצועות המדעיים: מתמטיקה, פיזיקה, ביולוגיה או כימיה,  בהיקף של 5 יח"ל ובציון 90 ומעלה. בנוסף, תעודת הבגרות חייבת לכלול לפחות 5 יח"ל מתמטיקה בציון 70 ומעלה או 4 יח"ל מתמטיקה בציון 80 ומעבר של מבחן סיווג במתמטיקה.
 • על המועמדים לעבור ריאיון קבלה.

הנדסת אווירונוטיקה וחלל

ניתן להתקבל להנדסת אווירונוטיקה וחלל לא ציון פסיכומטרי בתנאים הבאים:

 • ממוצע בגרות רגיל (ללא בונוסים) 90 לפחות.
 • תעודת הבגרות כוללת אנגלית, מתמטיקה ופיזיקה, בהיקף של 5 יח"ל ובציון 90 ומעלה, בכל אחד משלושת המקצועות.

הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון

ניתן להתקבל להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון ללא ציון פסיכומטרי בתנאים הבאים:

 • ממוצע בגרות רגיל (ללא בונוסים) 90 ומעלה.
 • תעודת הבגרות כוללת אנגלית ומתמטיקה, בהיקף של 5 יח"ל ובציון 90 ומעלה, בכל אחד מהמקצועות.
 • תעודת הבגרות חייבת לכלול גם אחד משני המקצועות המדעיים: פיזיקה או כימיה ברמה של 5 יח"ל ובציון 90 ומעלה, או את שני המקצועות: יישומי ביוטכנולוגיה ומערכות ביוטכנולוגיה, ברמה של 5 יח"ל ובציון 95 ומעלה בכול אחד מהמקצועות הללו.

הנדסה ביו-רפואית

ניתן להתקבל להנדסה ביו-רפואית ללא ציון פסיכומטרי בתנאים הבאים:

 • ממוצע בגרות רגיל (ללא בונוסים) 90 לפחות.
 • תעודת הבגרות כוללת אנגלית, מתמטיקה ופיזיקה, בהיקף של 5 יח"ל ובציון 90 ומעלה, בכל אחד משלושת המקצועות.

הנדסת חשמל והנדסת חשמל ופיזיקה

ניתן להתקבל להנדסת חשמל ולהדסת חשמל ופיזיקה ללא ציון פסיכומטרי בתנאים הבאים: 

 • תעודת הבגרות כוללת הבגרות במתמטיקה, בפיזיקה ובאנגלית ברמה של 5 יח"ל ובציון 95 ומעלה בכול מקצוע.
 • שימו לב - הקבלה למסלולי  ההרשמה אלה תהיה עד סוף יוני, מספר המקומות מוגבל.

הנדסה כימית והנדסה ביוכימית

ניתן להתקבל להנדסה כימית  ולהנדסה ביוכימית ללא ציון פסיכומטרי בתנאים הבאים:

 • ממוצע בגרות רגיל (ללא בונוסים) 90 ומעלה.
 • תעודת הבגרות כוללת אנגלית ומתמטיקה, ואחד משני המקצועות המדעיים: פיזיקה או כימיה, בהיקף של 5 יח"ל ובציון 90 ומעלה, בכל אחד משלושת המקצועות.

חינוך למדע וטכנולוגיה

 • תעודת הבגרות כוללת מקצוע מדעי או טכנולוגי אחד לפחות (כימיה, פיזיקה, ביולוגיה, מדעי המחשב, אלקטרוניקה, מכונות) בהיקף של 5 יח"ל ובציון 90 ומעלה. בכול מקרה תעודת הבגרות חייבת לכלול לפחות 5 יח"ל מתמטיקה בציון 70 ומעלה.
 • על המועמדים לשלוח בדוא"ל מכתב הצהרת כוונות מדוע ברצונם ללמוד חינוך למרכז רישום וקבלה.

כימיה

ניתן להתקבל לכימיה ללא ציון פסיכומטרי בתנאים הבאים:

 • תעודת הבגרות כוללת מתמטיקה, ואחד משני המקצועות המדעיים: פיזיקה או כימיה, בהיקף של 5 יח"ל ובציון 90 ומעלה.
 • ריאיון אישי בפקולטה לכימיה.
 • תלמידים שלא למדו כימיה בהיקף של 5 יח"ל ידרשו ללמוד קורס כימיה במכינה או לעבור בחינת סיווג בכימיה, לפני תחילת הלימודים.

מתמטיקה, מתמטיקה עם מדעי המחשב ומתמטיקה עם סטטיסטיקה וחקר ביצועים

ניתן להתקבל למסלולים הנ"ל ללא ציון פסיכומטרי, בתנאי שתעודת הבגרות כוללת מתמטיקה ופיזיקה ברמה של 5 יח''ל, בציון 90 ומעלה.

מתמטיקה-פיזיקה

 ניתן להתקבל למסלול המשותף מתמטיקה-פיזיקה ללא ציון פסיכומטרי, בתנאי שתעודת הבגרות כוללת מתמטיקה ופיזיקה ברמה של 5 יח''ל, בציון 92 ומעלה.

פיזיקה

ניתן להתקבל לפיזיקה ללא ציון פסיכומטרי, בתנאי שתעודת הבגרות כוללת מתמטיקה ופיזיקה ברמה של 5 יח''ל, בציון 90 ומעלה.