מעבר מסלול לסטודנטים בטכניון לאחר תחילת הלימודים

מעבר מסלול לסטודנטים בטכניון לאחר תחילת הלימודים
מעבר מסלול על-סמך סכם לסטודנטים בטכניון
מעבר מסלול על-סמך רקע אקדמי

מעבר מסלול על-סמך סכם לסטודנטים בטכניון

לכל המסלולים (למעט מסלולי הרפואה, ארכיטקטורה ואדריכלות נוף) - מי שלמדו רק סמסטר אחד או שניים, יוכלו להגיש בקשת מעבר מסלול על-סמך ציון הסכם, לפי סף הקבלה שיהיה באותו סמסטר.

לארכיטקטורה ואדריכלות נוף - המעבר בכל מהלך לימודי התואר נתון לשיקולי ועדת הקבלה בפקולטה.

מעבר למסלולי רפואה

אופן הגשת הבקשה למעבר על-סמך סכם

ניתן להגיש בקשה למעבר ממסלול למסלול על סמך ציון הסכם. את הבקשה ניתן להגיש באתר מדור מועמדים והערכה והיא אינה כרוכה בתשלום.

המעוניינים להגיש בקשת מעבר לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה מכל הסמסטרים, גם המבקשים לעבור על-סמך רקע אקדמי, מתבקשים להגיש בקשת מעבר בטופס זה.

מועד הגשת בקשת המעבר

ניתן להגיש בקשה לעבור מסלול לימודים בהתאם לזמני ההרשמה לטכניון לאותו הסמסטר. לא תתאפשר הגשת בקשת מעבר אחרי פתיחת הסמסטר.

תקינות אקדמית

כל מי שיבקשו לעבור עפ"י ציון הסכם יהיו חייבים להיות במצב אקדמי תקין, אחרת תבוטל החלטת המעבר. (תקנה מספר 3.1.6)

מעבר מסלול על-סמך רקע אקדמי

דרישות קדם למעבר מסלול על-סמך רקע אקדמי

ניתן לעבור מסלול לימודים על-סמך ממוצע אקדמי וציון פסיכומטרי רב-תחומי. דרישות המעבר שונות ממסלול למסלול.

מעבר לכל המסלולים (פרט לרפואה, לתארים הכפולים עם רפואה, לארכיטקטורה ולאדריכלות נוף)

ניתן להגיש בקשת מעבר מסלול על-סמך רקע אקדמי של שנת לימודים מלאה. 

 מעבר למסלולי רפואה

מעבר לארכיטקטורה

ניתן לעבור על-סמך רקע אקדמי, רק מאדריכלות נוף. המעבר יהיה על-סמך רקע אקדמי של שנה מלאה והוא נתון לשיקול ועדת הקבלה.

מעבר לאדריכלות נוף 

ניתן לעבור על-סמך רקע אקדמי של שנה או יותר מכל תחום. הוא יהיה נתון לשיקול ועדת הקבלה. המועמדים יהיו חייבים בבחינת כניסה לארכיטקטורה.

מעבר למדעי המחשב 

ניתן לעבור אחרי סמסטר אחד או שניים על סמך הישגים אקדמיים.

מעבר להנדסת חשמל

ניתן לעבור אחרי סמסטר אחד או שניים על סמך הישגים אקדמיים.

מעבר להנדסה ביו-רפואית

ניתן לעבור אחרי סמסטר אחד על סמך הישגים אקדמיים.

אופן הגשת הבקשה למעבר על-סמך רקע אקדמי

סטודנטים בטכניון המבקשים לעבור מסלול על-סמך רקע אקדמי, פרט למועמדים לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה, יגישו את הבקשה רק במדור סטודנטים בבניין אולמן, ולא במדור מועמדים והערכה.

מועד הגשת בקשת המעבר במדור סטודנטים

לסמסטר א - במהלך חודש אוגוסט | לסמסטר ב - במהלך חודש פברואר