מעבר מסלול לסטודנטים בטכניון לאחר תחילת הלימודים

מעבר מסלול על סמך סכם לסטודנטים בטכניון

לכל המסלולים (למעט מסלולי הרפואה, ארכיטקטורה ואדריכלות נוף) - מי שלמדו רק סמסטר אחד או שניים, יוכלו להגיש בקשת מעבר מסלול על-סמך ציון הסכם, לפי סף הקבלה שיהיה באותו סמסטר.

לארכיטקטורה ואדריכלות נוף - המעבר בכל מהלך לימודי התואר נתון לשיקולי ועדת הקבלה בפקולטה.

לתנאי המעבר עבור מסלולי הרפואה