מועמדים ראויים לקידום

מועמדים ראויים לקידום

קבוצה מאוד מצומצמת של מועמדים תוכל להתקבל לחלק מהמסלולים, עם ציון סכם הנמוך מעט מסף הקבלה שייקבע. ניתן להידון לקבלה באפיק זה, בתנאי שהמועמדים עומדים בכול שאר תנאי הקבלה הנדרשים.

ההעדפה המתקנת תחול על מועמדים לתואר ראשון, שנמצאו ראויים לקידום, בהתבסס על הגדרות האגודה לקידום החינוך.

האגודה לקידום החינוך מטפלת בבקשות לאורך כל השנה. הטיפול בכל בקשה נמשך כחודשיים. על כן מומלץ לכם לפנות לאגודה בהקדם האפשרי. ניתן לפנות לאגודה גם לפני ההרשמה לטכניון.

האגודה מעבירה את ההחלטות ישירות לאוניברסיטאות וכן למגישי הבקשה. אין צורך לשלוח לטכניון את האישור.
נוהלי הרשמה לטכניון מחייבים גם את המבקשים מעמד של ראויים לקידום.

לטופס הבקשה ולפרטים נוספים
האגודה לקידום החינוך, "ראויים לקידום", רח' תורה ועבודה 1, ת.ד 16252 בית וגן, ירושלים | 02-6441159 | liath@kidum-edu.org.il kidum-edu.org.il

הגדרה של ראויים לקידום בטכניון

האגודה לקידום החינוך שולחת למועמדים את מספר הנקודות שהם העניקו להם. המקבלים 30 נקודות ומעלה, יוגדרו בטכניון כראויים לקידום. בחלק מהמסלולים מוסיפים בין נקודה לשתי נקודות לסכם. אין העדפה למי שקיבל יותר נקודות. התוספת זהה לכולם. מסלולי הלימוד הנותנים העדפה עשויים להשתנות משנה לשנה וכן התוספת שהם מעניקים. מספר הראויים לקידום שיכולים להתקבל בכל מסלול, מוגבל. על מועמדים ראויים לקידום להירשם לטכניון כמו כל המועמדים.

המסלולים המזכים בהטבה לראויים לקידום

מועמדים בעלי רקע חריג

מועמדים שבגלל נסיבות אישיות מורכבות ביותר כגון: נכות, לקות למידה חמורה, בעיות משפחתיות יוצאות דופן, המבקשים להידון בקבלה חריגה, יפנו במייל  לוועדה לטיפול במועמדים חריגים | מרכז רישום וקבלה, או בכתב: מ רכז רישום וקבלה, בניין אולמן, הטכניון, חיפה 3200003.

הנכם מתבקשים לכתוב מספר תעודת זהות ומספר טלפון נייד, בכול פנייה למרכז רישום וקבלה.