בחינת הסיווג בפיזיקה

כדי להתחיל ללמוד קורסים בפיזיקה בטכניון נדרש רקע בפיזיקה. חלק מהמועמדים פטורים מבחינת הסיווג בפיזיקה על סמך לימודים קודמים. מתקבלים אחרים חייבים בבחינת סיווג בפיזיקה. 

 • הבחינה היא בחינה פנימית של הטכניון.
 • לא ניתן יהיה להתחיל ללמוד קורסים בפיזיקה בטכניון, ללא קבלת ציון עובר בבחינת הסיווג. מומלץ מאד לעבור את בחינת הסיווג לפני תחילת הלימודים.

שימו לב!
במסלולים של הנדסת חשמל יש לעבור סיווגי פיזיקה לפני פתיחת שנה, אחרת אי אפשר להצמד למערכת המומלצת. סטיה מהמערכת מובילה לדיון להפסקת לימודים.

פטורים משני חלקי בחינת הסיווג

 • מועמדים לרפואה, לארכיטקטורה ולאדריכלות נוף.
 • בעלי תעודת בגרות ישראלית שהציון שלהם בפיזיקה בהיקף 5 יח"ל הוא 70 ומעלה.
 • מועמדים שלמדו במכינת הטכניון או במכינת בן-גוריון פיזיקה ברמה של 5 יח"ל וקיבלו ציון 70 ומעלה.
 • מועמדים שלמדו יסודות הפיזיקה א (20113) ויסודות הפיזיקה ב (20114), או יסודות הפיזיקה (20125) במסגרת האוניברסיטה הפתוחה, והציון שלהם 70 ומעלה.
 • מועמדים שלמדו קורסי מכניקה (20215) וחשמל ומגנטיות (20250) במסגרת האוניברסיטה הפתוחה, והציון שלהם 70 ומעלה.
 • חלק מהמועמדים בעלי תעודת בגרות מחו"ל.

פטורים מחלק אחד של בחינת הסיווג

 • בעלי תעודת בגרות ישראלית שהציון שלהם במקצוע מערכות חשמל בהיקף של 5 יח"ל הוא 70 ומעלה - פטורים מבחינת הסיווג בפיזיקה - חלק ב (חשמל).
 • בעלי תעודת בגרות ישראלית שהציון שלהם במקצוע אלקטרוניקה ומחשבים בהיקף של 5 יח"ל הוא 70 ומעלה - פטורים מבחינת הסיווג בפיזיקה - חלק ב (חשמל).
 • הנדסאים שלמדו במגמת מכונות או מכונות חקלאיות ועברו את הבחינה החיצונית במקצוע מכניקה טכנית בציון 70 ומעלה - יקבלו פטור מחלק א (מכניקה).
 • הנדסאים שלמדו במגמת אלקטרוניקה או מכשור ובקרה ועברו את הבחינה החיצונית במקצוע העיקרי של המגמה בציון 70 ומעלה - יקבלו פטור מחלק ב (חשמל).
 • מועמדים שלמדו במסגרת האוניברסיטה הפתוחה יסודות הפיזיקה א (20113) או מכניקה (20215) בלבד והציון שלהם 70 ומעלה - יקבלו פטורים רק מחלק א (מכניקה). מועמדים שלמדו יסודות הפיזיקה ב (20114) החל מסמסטר א 2023, או את חשמל ומגנטיות (20250) בלבד וציוניהם 70 ומעלה - יקבלו פטור מחלק ב (חשמל).

פטורים למועמדים בעלי תעודת בגרות מחו"ל

טבלת הפטורים לבחינות הסיווג בפיזיקה ובכימיה לבעלי תעודת בגרות מחו"ל.

מועמדים שלא מופיעים בטבלה הנ"ל ולמדו פיזיקה בתיכון בחו''ל, ומועמדים שלמדו פיזיקה במסגרת אקדמית, רשאים לפנות במייל למדור מועמדים והערכה, עם תעודות ותוכניות לימודים בפיזיקה ולבקש פטור מחלק א ו/או מחלק ב.

דרישות הסיווג בפיזיקה לשנת הלימודים תשפ"ד, על פי מסלולי הלימוד