מועדי הרשמה והגשת ציונים ומסמכים למסלולי הרפואה תשפ"ג (אוקטובר 2022)

שימו לב!

  • ההרשמה למסלולי הרפואה הסתיימה. לא ניתן לשנות עדיפויות למסלולים אלה. אין הרשמה מאוחרת!
  • לפי נהלי הצבא, עתודאים אינם רשאים להירשם לטכניון למסלולי הרפואה.
מועדי הרשמה לרפואה
מועדי הרשמה אין הרשמה מאוחרת
פתיחת ההרשמה
ההרשמה תחל בשעה 10:00
23.1.2022
סיום ההרשמה ומועד אחרון להגשת מסמכים וציונים לבעלי רקע אקדמי3.4.2022
סיום ההרשמה ומועד אחרון להגשת מסמכים וציונים למועמדים על-סמך ציון סכם 14.4.2022
המועד האחרון התקף לבחינה הפסיכומטרית, לבחינת יע"ל ולבחינת אמי"ר לכל המועמדיםאביב (מרץ/אפריל) 2022