מועדי הרשמה והגשת ציונים ומסמכים לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה תשפ"ג (אוקטובר 2022)

שימו לב!

לפי נהלי הצבא, עתודאים אינם רשאים להירשם לטכניון למסלולים לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה.

מועדי הרשמה לרפואה
מועדי הרשמה אין הרשמה מאוחרת
פתיחת ההרשמה
ההרשמה תחל בשעה 10:00
23.1.2022
סיום ההרשמה ומועד אחרון להגשת מסמכים וציונים לבעלי רקע אקדמי3.4.2022
סיום ההרשמה ומועד אחרון להגשת מסמכים וציונים למועמדים על-סמך ציון סכם 14.4.2022
המועד האחרון התקף לבחינה הפסיכומטרית, לבחינת יע"ל ולבחינת אמי"ר לכל המועמדיםאביב (מרץ/אפריל) 2022