מועדי הרשמה והגשת ציונים ומסמכים למסלולי הרפואה תשפ"ד (אוקטובר 2023)

שימו לב!

  • לפי נהלי הצבא, עתודאים אינם רשאים להירשם לטכניון למסלולי הרפואה.
מועדי הרשמה לרפואה
מועדי הרשמה  
הרשמה מאוחרתאין הרשמה מאוחרת למסלולי רפואה
פתיחת ההרשמה
ההרשמה תחל בשעה 10:00
29.1.2023
סיום ההרשמה3.4.2023
מועד אחרון להגשת כול המסמכים לבעלי רקע אקדמי ולמועמדים על סמך סכם16.4.2023
הרשמה לאפיק הקבלה הניסוני לרפואהההרשמה לאפיק זה תיפתח בסמוך לסיום מועדי סמסטר ב, בתחילת אוגוסט
המועד האחרון התקף לבחינה הפסיכומטרית, לבחינת יע"ל ולבחינת אמי"ר לכל המועמדיםאביב (מרץ/אפריל) 2023