תוכניות נוספות למצטיינים

תוכניות נוספות למצטיינים
תוכניות ומלגות פקולטיות למצטיינים
פרסים ומלגות לזוכים באולימפיאדות מדעיות בינלאומיות
מלגות אלפרד ואנה גריי
כפל מלגות ופרסים

תוכניות ומלגות פקולטיות למצטיינים

בפקולטות רבות יש תוכניות למצטיינים והן גם מעניקות מלגות לסטודנטים מצטיינים. פרטים על התוכניות והמלגות ניתן לברר באתרי הפקולטות השונות.

בוגרים בטקס חלוקת תעודות בוגרפרסים ומלגות לזוכים באולימפיאדות מדעיות בינלאומיות

הטכניון רואה בבני נוער מצטיינים במדעים ובטכנולוגיה את עתודת המהנדסים והמדענים של מדינת ישראל בעתיד. לפיכך מציע הטכניון לזוכים בתחרויות בינלאומיות, בתחומי המדע והטכנולוגיה (תנאי הקבלה לתוכנית), מלגות שכר לימוד והעדפה בקבלת מעונות. הכוונה היא לתחרויות הפתוחות למשתתפים מארצות שונות, שנושאן מדע וטכנולוגיה כמו: האולימפיאדה למתמטיקה, אליפות אסיה לפיזיקה, תחרות הרובוטיקה בטריניטי קולג', ועוד.

התחרויות המזכות בפרסים תיקבענה ע"י דיקן לימודי הסמכה.

בוגר מצטיין עם בנו התינוק מקבל את תעודת סיום הלימודים מנשיא טכניון, פרופסור פרץ לביאגובה המלגות

ציון לשבח - מלגת שכר לימוד לשנה.
מדלית ארד - מלגת שכר לימוד לשנתיים.
מדלית כסף - מלגת שכר לימוד לשלוש שנים.
מדלית זהב - מלגת שכר לימוד לתואר ראשון מלא (לא יותר מארבע שנים).

  • מועמדים אשר יזכו שנה אחר שנה באולימפיאדה, יוכלו לממש את המלגה רק פעם אחת. ניתן יהיה להגיש את המדליה המזכה במלגה הגבוהה ביותר.
  • בתחרות הרובוטיקה בטריניטי קולג' יזכו חברי הקבוצה שזכתה במקום הראשון, או מי שזכה במקום הראשון אישית, במלגת שכר לימוד לשנה. חברי הקבוצה שזכתה במקום השני, או מי שזכה במקום השני אישית, יזכו במלגת חצי שכר לימוד לשנה.
  • קבלת המלגה ליותר משנה אחת מותנית בהישגים בלימודים בדרגת מצטיין דיקן לפחות.
  • הזוכים המעוניינים במלגת לימודים ימציאו אישורים מתאימים בעת ההרשמה לטכניון.
  • הזוכים חייבים להירשם על פי הכללים הרגילים ולעמוד בכל דרישות הקבלה לטכניון.

מלגות אלפרד ואנה גריי

הזכאים למלגות אלפרד ואנה גריי - ALFRED AND ANNA GREY SCHOLARSHIPS נקבעים מבין המתקבלים בפעם הראשונה ללימודים והם בעלי הישגים יוצאי דופן בסכם הקבלה. הזכאים יקבלו מלגה כספית בגובה של 7,000$ לשנת הלימודים הראשונה (מחצית המלגה בסמסטר הראשון ללימודים ומחצית בסמסטר השני ללימודים).

הזכאים למלגה יקבלו על כך הודעה בכתב (עד אמצע אוגוסט) ויתבקשו לאשר את מימושה.

הכללים לזכאות למלגה

  • מקבלי המלגה יצטרכו לעמוד בתנאי מינימום של ממוצע הלימודים, כמפורט בהודעת הזכייה שיקבלו.
  • המלגות תינתנה רק למתקבלים אשר יממשו לימודים במסלול הלימודים בו זכו במלגה. שינוי מסלול הקבלה יבטל את הזכייה, והדיון במועמד ייפתח מחדש.
  • תישקל האפשרות להמשיך ולהעניק מלגות אלה מעבר לשנת הלימודים הראשונה לסטודנטים אשר יצליחו מאוד בלימודיהם בטכניון.

כפל מלגות ופרסים

 • זוכים במלגת שכר לימוד לא יוכלו להמיר מלגה זו במזומן.
 • המתקבלים לתוכנית הטכניון למצוינים לא יוכלו ליהנות מפרסים נוספים או ממלגות אחרות הניתנים ע"י הטכניון.