בחינת מיון ארצית (מו"ר או מרק"ם)

מו"ר או מרקם: באיזו בחינת מיון לרפואה מכיר כול מוסד אקדמי

בתי-הספר לרפואה של הטכניון, האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת תל-אביב ואוניברסיטת בר-אילן החליטו להקל על המועמדים למסלולים אלו, גם מבחינה כלכלית, ע"י הכרה הדדית בציוני מבחני המיון לקבלה לבתי הספר: בחינת מו"ר (מיון לרפואה) ובחינת מרק"ם (בחינת מרק"ם היא מערכת ראיונות קצרים מובנים).

מועמדים  שירשמו לטכניון ו/או לאוניברסיטת תל-אביב ו/או לאוניברסיטת  בר-אילן בלבד, יוזמנו  לבחינת מו"ר. מו"ר היא בחינת מיון לרפואה ומסלולי רפואה.

מועמדים שירשמו רק לאוניברסיטה העברית, יוזמנו לבחינת מרק"ם.

מועמדים אשר יירשמו לטכניון וגם לאוניברסיטה העברית יחולקו באופן אקראי בין שתי הבחינות (מו"ר או מרק"ם) ויוזמנו רק לאחת מהן. מועמדים אלו לא יוכלו לבחור את סוג הבחינה ולא ניתן יהיה להחליף את השיבוץ בין הבחינות.

ניתן להיבחן בבחינה אחת בלבד. אם מועמדים יוזמנו, בטעות, לשתי בחינות באותה שנה, יש צורך להודיע על כך מידית למרכז הארצי לבחינות ולהערכה. אם מועמדים ייבחנו בשתי הבחינות, יחשב ציון הבחינה הראשונה בלבד.

שימו לב!

  • מרכז הזימונים של המרכז הארצי לבחינות והערכה שולח את הזימונים לבחינת המיון מו"ר לרפואה.
  • זימונים לבחינה ישלחו רק למועמדים העומדים בסף שיקבע.
  • הבחינה מורכבת מיום שאלונים ומיום ראיונות.
  • הבחינות ניתנות רק בשפה העברית.
  • הזימונים ישלחו במייל ובמסרון. יש לבדוק אם כתובת הדואר האלקטרוני שלכם מעודכנת באזור האישי.
  • ההשתתפות בבחינה כרוכה בתשלום. ניתן יהיה לבצע את התשלום עבור הבחינה רק עד שלושה ימים מקבלת הזימון. רק תשלום בזמן מבטיח את המקום בבחינה. מועמדים שאינם מתכוונים להופיע לבחינה, מתבקשים להודיע על כך בהקדם למרכז הארצי לבחינות ולהערכה, על מנת שניתן יהיה לזמן את הבאים בתור.

קבלה למסלולי הרפואה בטכניון על פי בחינת מו"ר

מועמדים למסלולי הרפואה, אשר ירשמו לשנת הלימודים תשפ"ה (נובמבר 2024), יצטרכו לעמוד בתנאי הקבלה הרגילים, המפורטים באתר זה (עפ"י סכם או רקע אקדמי  או  ציון סכם ורקע אקדמי חלקי).

מרכז הזימונים של המרכז הארצי לבחינות והערכה שולח את הזימונים לבחינה למועמדים על פי ציון סכם יורד. בכל עשירית סכם יש עשרות מועמדים. לא תמיד מכסת הנבחנים יכולה לכלול את כל המועמדים בסכם מסויים. לפיכך הזימון נעשה על פי ציון הסכם המדויק עד אלפית הנקודה (כלומר 3 ספרות אחרי הנקודה). לדוגמה: 93.245.

סף הזימון לבחינת מו"ר למועמדים על סמך סכם, יפורסם בטבלת סיפי הקבלה המשוערים לקראת סוף מאי, ויתעדכן מעת לעת.

בטכניון, ציון בחינת המיון תקף לשנת הבחינה ולשנתיים קודמות. הטכניון יתחשב בציון הטוב ביותר מבין שלוש הבחינות.

הקבלה תהיה על פי המיקום במדרג תוצאות הבחינה.

מועמדים שנבחנו בבחינת מו"ר בשנים קודמות ומבקשים להשתמש בציון הקודם שלהם מתבקשים להודיע על כך במייל למדור מועמדים והערכה

פרטים נוספים על הבחינה ניתן למצוא באתר המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.