מועדי הרשמה והגשת ציונים ומסמכים

ינואר 2021
מועדי הרשמה
לוחות זמנים לשנת הלימודים תשפ"ג לכל המסלולים פרט לארכיטקטורה, לאדריכלות נוף, לרפואה ולמסלולי רפואה
לוחות זמנים לארכיטקטורה
לוחות זמנים לאדריכלות נוף
לוחות זמנים לרפואה ולמסלולי רפואה

מועדי הרשמה והגשת ציונים ומסמכים לשנה"ל תשפ"ג (אוקטובר 2022) לכל המסלולים פרט לארכיטקטורה, לאדריכלות נוף, לרפואה ולמסלולי רפואה

שימו לב!

  • ההרשמה לסמסטר א (אוקטובר 2022) הסתיימה.
  • ציונים ממועד ספטמבר (ציון פסיכומטרי, ציון יע"ל/יעלנט, ציון אמי"ר/אמירם ועוד) לא יקלטו לסמסטר א.

סמסטר א' (אוקטובר 2022)

מועדים על-סמך ציון סכם
התחלת ההרשמה - ההרשמה תחל בשעה 10:0023.1.2022
תאריך אחרון להרשמה מאוחרת ולהגשת ציונים ומסמכים
ההרשמה רק למסלולים הפתוחים להרשמה בטופס ההרשמה.
ההרשמה המאוחרת על בסיס מקום פנוי.
31.8.2022
המועד האחרון התקף לבחינה הפסיכומטרית, לבחינת יע"ל ולבחינת אמי"ראביב (מרץ/אפריל) 2022
מועדים על-סמך רקע אקדמי
התחלת ההרשמה - ההרשמה תחל בשעה 10:0023.1.2022
תאריך אחרון להרשמה מאוחרת ולהגשת ציונים ומסמכים
ההרשמה רק למסלולים הפתוחים להרשמה בטופס ההרשמה.
ההרשמה המאוחרת על בסיס מקום פנוי.
15.8.2022
תאריך אחרון להגשת ציונים ומסמכים15.8.2022
המועד האחרון התקף לבחינה הפסיכומטרית, לבחינת יע"ל ולבחינת אמי"ראביב (מרץ/אפריל) 2022

סמסטר ב' (מרץ 2023)

קבלה על-סמך ציון סכם
התחלת ההרשמה - ההרשמה תחל בשעה 10:0010.11.2022
תאריך אחרון להרשמה30.1.2023
הרשמה מאוחרתעל בסיס מקום פנוי
תאריך אחרון להגשת ציונים ומסמכים2.2.2023
המועד האחרון התקף לבחינה הפסיכומטרית, לבחינת יע"ל ולבחינת אמי"רדצמבר 2022
294-מועדי-הרשמה-על-סמך-ציון-סכם-לסמסטר-א-תשפג-אוקטובר-2022-2021-10-31.csv
קבלה על-סמך רקע אקדמי
התחלת ההרשמה - ההרשמה תחל בשעה 10:0010.11.2022
תאריך אחרון להרשמה ולהגשת ציונים ומסמכים30.1.2023
הרשמה מאוחרתעל בסיס מקום פנוי
המועד האחרון התקף לבחינה הפסיכומטרית, לבחינת יע"ל ולבחינת אמי"רדצמבר 2022