מועדי הרשמה והגשת ציונים ומסמכים

טבלת מועדי הרשמה
מועדי הרשמה לסמסטר ב לשנה"ל תשפ"ג (מרץ 2023)
מועדי הרשמה לשנה"ל תשפ"ד (אוקטובר 2023) לכל המסלולים פרט לארכיטקטורה, לאדריכלות נוף ולמסלולי רפואה
מועדי הרשמה לארכיטקטורה לשנה"ל תשפ"ד (אוקטובר 2023)
מועדי הרשמה לאדריכלות נוף לשנה"ל תשפ"ד (אוקטובר 2023)
מועדי הרשמה למסלולי רפואה לשנה"ל תשפ"ד (אוקטובר 2023)

מועדי הרשמה לסמסטר ב לשנה"ל תשפ"ג (מרץ 2023)

סמסטר ב (מרץ 2023)
התחלת ההרשמה2.11.2022
תאריך אחרון להרשמה15.2.2023
הרשמה מאוחרתעל בסיס מקום פנוי
המועד האחרון התקף לבחינה הפסיכומטרית, לבחינת יע"ל ולבחינת אמי"רדצמבר 2022
המועד האחרון התקף להגשת ציונים ומסמכים למועמדים על סמך רקע אקדמי בלבד2.2.2023

מועדי הרשמה תשפ"ד (אוקטובר 2023) לכול המסלולים

(פרט לארכיטקטורה, לאדריכלות נוף ולמסלולי רפואה)

סמסטר א (אוקטובר 2023)
התחלת ההרשמה29.1.2023
תאריך אחרון להרשמה ולהגשת ציונים ומסמכים
30.5.2023
הרשמה מאוחרת על בסיס מקום פנוי
המועד האחרון התקף לבחינה הפסיכומטרית, לבחינת יע"ל ולבחינת אמי"רמרץ/אפריל 2023
המועד האחרון התקף להגשת ציונים ומסמכים למועמדים על סמך רקע אקדמי בלבד15.8.2023
סמסטר ב (מרץ 2024)
התחלת ההרשמה
ההרשמה תחל בשעה 10:00
1.11.2023
תאריך אחרון להרשמה ולהגשת ציונים ומסמכים
31.1.2024
הרשמה מאוחרת על בסיס מקום פנוי
המועד התקף לבחינה הפסיכומטרית, לבחינת יע"ל ולבחינת אמי"רדצמבר 2023
המועד האחרון התקף להגשת ציונים ומסמכים למועמדים על סמך רקע אקדמי בלבד31.1.2024