מועדי הרשמה והגשת ציונים ומסמכים

טבלת מועדי הרשמה
מועדי הרשמה לשנה"ל תשפ"ד (אוקטובר 2023) לכל המסלולים פרט לארכיטקטורה, לאדריכלות נוף ולמסלולי רפואה
מועדי הרשמה לארכיטקטורה לשנה"ל תשפ"ד (אוקטובר 2023)
מועדי הרשמה לאדריכלות נוף לשנה"ל תשפ"ד (אוקטובר 2023)
מועדי הרשמה למסלולי רפואה לשנה"ל תשפ"ד (אוקטובר 2023)

מועדי הרשמה תשפ"ד (אוקטובר 2023) לכול המסלולים

(פרט לארכיטקטורה, לאדריכלות נוף ולמסלולי רפואה)

סמסטר א (אוקטובר 2023)
התחלת ההרשמה29.1.2023
מועד אחרון להרשמה רגילה
30.5.2023
התחלת הרשמה מאוחרת1.6.2023
על בסיס מקום פנוי
תאריך אחרון להרשמה מאוחרת ולהגשת ציונים ומסמכים.

ניתן יהיה להירשם עד השעה 10:00 בבוקר.
14.9.2023
על בסיס מקום פנוי
המועד האחרון התקף לבחינה הפסיכומטרית, לבחינת יע"ל ולבחינת אמי"רמרץ/אפריל 2023
המועד האחרון התקף להגשת ציונים ומסמכים למועמדים על סמך רקע אקדמי בלבד15.8.2023
סמסטר ב (מרץ 2024)
התחלת ההרשמה
ההרשמה תחל בשעה 10:00
1.11.2023
תאריך אחרון להרשמה ולהגשת ציונים ומסמכים
31.1.2024
הרשמה מאוחרת על בסיס מקום פנוי
המועד התקף לבחינה הפסיכומטרית, לבחינת יע"ל ולבחינת אמי"רדצמבר 2023
המועד האחרון התקף להגשת ציונים ומסמכים למועמדים על סמך רקע אקדמי בלבד31.1.2024