מועדי הרשמה והגשת ציונים ומסמכים

לוחות זמנים לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה

לוחות זמנים לארכיטקטורה ולאדריכלות נוף

מועדי הרשמה והגשת ציונים ומסמכים  לסמסטר ב תשפ"א (מרץ 2021)

על סמך ציון סכם ורקע אקדמי

התחלת ההרשמה1.11.2020
תאריך אחרון להרשמה30.1.2021
הרשמה מאוחרתעל בסיס מקום פנוי
תאריך אחרון להגשת ציונים ומסמכים15.2.2021
המועד האחרון התקף לבחינה הפסיכומטרית, לבחינת יע"ל ולבחינת אמי"רחורף (דצמבר) 2020

על סמך האפיק המקוצר מלימודי חוץ בטכניון

הקבלה היא רק לסמסטר ב לשנה"ל תשפ"א. אפיק קבלה זה נפתח בעקבות הקורונה, הוא מיועד אך ורק לסטודנטים שהתחילו ללמוד באפיק זה בסמסטר א תשפ"א, דרך לימודי חוץ בטכניון.

התחלת ההרשמה1.11.2020
תאריך אחרון להרשמה ולהגשת ציונים5.3.2021
המועד האחרון התקף לבחינה הפסיכומטרית, לבחינת יע"ל ולבחינת אמי"רדצמבר חורף 2020

מועדי הרשמה  והגשת ציונים ומסמכים לשנה"ל תשפ"ב (אוקטובר 2021)

סמסטר א  (אוקטובר 2021) - לכול המסלולים פרט לארכיטקטורה, לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה

על סמך ציון סכם

התחלת ההרשמה
ההרשמה תחל בשעה 10:00
17.1.2021
תאריך אחרון להרשמה30.5.2021
הרשמה מאוחרת לרוב המסלולים
לרפואה, לתארים הכפולים עם רפואה, לארכיטקטורה ולאדריכלות נוף אין הרשמה מאוחרת
על בסיס מקום פנוי
תאריך אחרון להגשת ציונים ומסמכים30.5.2021
המועד האחרון התקף לבחינה הפסיכומטרית, לבחינת יע"ל ולבחינת אמי"ראפריל 2021

מועדי הרשמה  והגשת ציונים ומסמכים לארכיטקטורה לשנה"ל תשפ"ב (אוקטובר 2021)

מועדי הרשמה לארכיטקטורה לשנה"ל תשפ"ב ( אוקטובר 2021)
התחלת ההרשמה17.1.2021

אין הרשמה מאוחרת לארכיטקטורה
תאריך אחרון להרשמה ולהגשת ציונים
לבחינה במועד הראשון

15.2.2021

תאריך הבחינה במועד הראשון21.2.2021
פתיחה שנייה להרשמה ולהגשת מסמכים וציונים למועד הבחינה השנייה22.2.2021
סיום ההרשמה למועד הבחינה השנייה18.3.2021
תאריך מועד הבחינה השנייה25.3.2021
המועד האחרון התקף לבחינה הפסיכומטרית, לבחינת יע"ל ולבחינת אמי"ר לכול המועמדיםאביב (מרץ/אפריל) 2021

על סמך רקע אקדמי

התחלת ההרשמה17.1.2021
תאריך אחרון להרשמה 30.5.2021
הרשמה מאוחרת לרוב המסלולים
אין הרשמה מאוחרת לרפואה, לתארים הכפולים עם רפואה, לארכיטקטורה ולאדריכלות נוף
על בסיס מקום פנוי
תאריך אחרון להגשת ציונים ומסמכים15.8.2021
המועד האחרון התקף לבחינה הפסיכומטרית, לבחינת יע"ל ולבחינת אמי"ראפריל 2021

סמסטר ב (מרץ 2022)

על סמך ציון סכם

התחלת ההרשמה1.11.2021
תאריך אחרון להרשמה30.1.2022
הרשמה מאוחרתעל בסיס מקום פנוי
תאריך אחרון להגשת ציונים ומסמכים2.2.2022
המועד האחרון התקף לבחינה הפסיכומטרית, לבחינת יע"ל ולבחינת אמי"רדצמבר 2021

 על סמך רקע אקדמי

התחלת ההרשמה1.11.2021
תאריך אחרון להרשמה ולהגשת ציונים 30.1.2022
המועד האחרון התקף לבחינה הפסיכומטרית, לבחינת יע"ל ולבחינת אמי"רדצמבר 2021