קבלה על סמך זכייה באולימפיאדות מדעיות בינלאומיות

קבלה על סמך זכייה באולימפיאדות מדעיות בינלאומיות לשנה"ל תשפ"ד (אוקטובר 2023)

מוזמנים להגיש מועמדות לקבלה בדרך זו:
תלמידי תיכון | בוגרי כיתה י | עם ציונים טובים | אשר השתתפו באחת האולימפיאדות המדעיות הבינלאומיות למתמטיקה או לפיזיקה או לכימיה, כפי שיאושרו על-ידי דיקן לימודי הסמכה | הגיעו לתלמידים עם נשיא הטכניון פרופסור פרץ לביא לאחר זכייה במדליית זהב באולימפיאדה מדעיתשלב הגמר של האולימפיאדה הזאת | יעמדו בריאיון אישי שיתקיים בפקולטה אליה הם מעוניינים להתקבל.

יש לשלוח צילום של התעודה המעידה על הזכייה, לצורך בדיקת קבילותה לקבלה למרכז רישום

המתקבלים על סמך זכייה באולימפאדות מדעיות יכולים לזכות גם במלגות שכר לימוד גבוהות

מסלולי הלימודים המשתתפים באפשרות קבלה זו

מסלולי הלימודים
הנדסת אווירונוטיקה וחלל
הנדסת חשמל
הנדסת חשמל ופיזיקה
הנדסת תעשיה וניהול
הנדסת מערכות מידע
הנדסת נתונים ומידע
מדעי המחשב
כימיה
מתמטיקה
מתמטיקה יישומית
מתמטיקה עם מדעי המחשב
מתמטיקה-פיזיקה
פיזיקה

תנאי קבלה כלליים לכול המסלולים 

תנאי קבלה ייחודיים לכול מסלול לימודים

הנדסת אווירונוטיקה וחלל

תלמידים שהשתתפו והגיעו לשלב הגמר באולימפיאדה למתמטיקה או לפיזיקה יתקבלו ללא התחשבות בציוני הבגרות ובציון הבחינה הפסיכומטרית, אך ידרשו להוכיח רמה מתאימה בפיזיקה ומתמטיקה לפני קבלתם ללימודים.

הנדסת חשמל

תלמידים שהשתתפו והגיעו לשלב הגמר באולימפיאדה למתמטיקה או לפיזיקה או לכימיה יתקבלו ללא התחשבות בציוני הבגרות ובציון הבחינה הפסיכומטרית, אך ידרשו להוכיח רמה מתאימה בפיזיקה ומתמטיקה לפני קבלתם ללימודים.

הנדסת חשמל ופיזיקה

תלמידים שהשתתפו והגיעו לשלב הגמר באולימפיאדה לפיזיקה יתקבלו ללא התחשבות בציוני הבגרות והפסיכומטרי.

תלמידים שהשתתפו והגיעו לשלב הגמר באולימפיאדה למתמטיקה או לכימיה יתקבלו ללא התחשבות בציוני הבגרות והפסיכומטרי בתנאי שיעמדו בבחינת סיווג בפיזיקה.

הנדסת תעשיה וניהול

תלמידים שהשתתפו והגיעו לשלב הגמר באולימפיאדה למתמטיקה או פיזיקה יתקבלו ללא התחשבות בציוני הבגרות ובציון הבחינה הפסיכומטרית.

הנדסת מערכות מידע

תלמידים שהשתתפו והגיעו לשלב הגמר באולימפיאדה למתמטיקה או פיזיקה יתקבלו ללא התחשבות בציוני הבגרות ובציון הבחינה הפסיכומטרית.

הנדסת נתונים ומידע

תלמידים שהשתתפו והגיעו לשלב הגמר באולימפיאדה למתמטיקה או פיזיקה יתקבלו ללא התחשבות בציוני הבגרות ובציון הבחינה הפסיכומטרית.

מדעי המחשב

תלמידים שהשתתפו והגיעו לשלב הגמר באולימפיאדה למתמטיקה או לפיזיקה יתקבלו ללא התחשבות בציוני הבגרות ובציון הבחינה הפסיכומטרית.

כימיה

תלמידים שהשתתפו והגיעו לשלב הגמר באולימפיאדה לכימיה או למתמטיקה או לפיזיקה יתקבלו ללא התחשבות בציוני הבגרות וציון הבחינה הפסיכומטרית.

מתמטיקה

תלמידים שהשתתפו והגיעו לשלב הגמר באולימפיאדה למתמטיקה או לכימיה או לפיזיקה, יתקבלו ללא התחשבות בציוני הבגרות ובציון הבחינה הפסיכומטרית.

מתמטיקה יישומית

תלמידים שהשתתפו והגיעו לשלב הגמר באולימפיאדה למתמטיקה או לכימיה או לפיזיקה, יתקבלו ללא התחשבות בציוני הבגרות ובציון הבחינה הפסיכומטרית.

מתמטיקה עם מדעי המחשב

תלמידים שהשתתפו והגיעו לשלב הגמר באולימפיאדה למתמטיקה או לכימיה או לפיזיקה, יתקבלו ללא התחשבות בציוני הבגרות ובציון הבחינה הפסיכומטרית.

מתמטיקה-פיזיקה

תלמידים שהשתתפו והגיעו לשלב הגמר באולימפיאדה לפיזיקה יתקבלו ללא התחשבות בציוני הבגרות והפסיכומטרי.

תלמידים שהשתתפו והגיעו לשלב הגמר באולימפיאדה למתמטיקה או לכימיה יתקבלו ללא התחשבות בציוני הבגרות והפסיכומטרי בתנאי שיעמדו בבחינת סיווג בפיזיקה.

פיזיקה

תלמידים שהשתתפו והגיעו לשלב הגמר באולימפיאדה לפיזיקה יתקבלו ללא התחשבות בציוני הבגרות והפסיכומטרי.

תלמידים שהשתתפו והגיעו לשלב הגמר באולימפיאדה למתמטיקה או לכימיה יתקבלו ללא התחשבות בציוני הבגרות והפסיכומטרי בתנאי שיעמדו בבחינת סיווג בפיזיקה.

בחינות סיווג בפיזיקה ובכימיה

ניתן להתקבל לטכניון ללא רקע בפיזיקה ו/או בכימיה. לא ניתן ללמוד את הקורסים בפיזיקה ובכימיה בטכניון ללא עמידה בהצלחה בבחינות הסיווג. לכן, סטודנטים שהתקבלו ללא רקע מתאים בפיזיקה ובכימיה מתבקשים לעבור בחינות סיווג בפיזיקה ובכימיה. מומלץ לעבור את הבחינות לפני תחילת הלימודים. במקום בחינת סיווג ניתן לגשת לבגרות באותו המקצוע ולקבל את הציון הנדרש. רשימת הפטורים מבחינת הסיווג בפיזיקה