הרשמה ללימודי הסמכה - תואר ראשון

ההרשמה לטכניון לסמסטר א הסתיימה. ההרשמה לסמסטר ב (מרץ 2023) תחל בתאריך 10.11.2022 בשעה 10:00 בבוקר.