הודעת קבלה ותשלום מקדמת שכר לימוד

הצעת מקום

מועמדים העומדים בדרישות הקבלה למסלול אליו נרשמו יקבלו הודעה ובה הצעת מקום למסלול. את הצעת המקום יש לאשר תוך מספר הימים המוגדר בהודעה. רק לאחר אישור הצעת מקום יישלח מכתב קבלה רשמי.

אי אישור הצעת מקום בזמן יגרום לביטול ההצעה ודחיית הבקשה.

הודעת קבלה

מועמדים שיאשרו את הצעת המקום, יקבלו מייל עדכון בעקבותיו יהיה עליהם להיכנס לאזור האישי ולצפות בהודעת הקבלה. כל הודעה אחרת, באמצעות האתר למשל, אינה בגדר הודעת קבלה.

כיממה לאחר הפקת מכתב הקבלה הרשמי לטכניון, יונפק לך מייל קמפוס טכניוני וסיסמה חדשה. מרגע הפעלת המייל הטכניוני הכניסה לפורטל תיעשה רק על ידי המייל החדש והסיסמה החדשה. כדי להיכנס אל הפורטל יש ללחוץ על כפתור "התחברות לסטודנט שהתקבל" או "התחברות לבעלי חשבון טכניוני".

להודעת הקבלה תצורף גם דרישה לתשלום מקדמה על חשבון שכר הלימוד ומידע על בחינות הסיווג. רק תשלום המקדמה במועד הנקוב מבטיח את הקבלה.

לאחר הפקת המייל הטכניוני ניתן יהיה לשלם את המקדמה דרך התחברות לפורטל.

הקבלה לטכניון תקפה רק לסמסטר שאליו הייתה ההרשמה. אין העברת רישום מסמסטר לסמסטר, ואין שמירת קבלה לסמסטר מאוחר יותר.

מועמדים שקיבלו הודעת קבלה ולא התחילו ללמוד, קבלתם תבוטל. מי שירצו שוב להגיש מועמדותם, יצטרכו להירשם מחדש ולשלם דמי הרשמה.

אופן תשלום מקדמת שכר הלימוד

לאחר הקבלה ללימודים יש לשלם את המקדמה במועד הקבוע בשובר התשלום. ללא התשלום תבוטל הקבלה לטכניון. 
סטודנטים הלומדים ע"ח מוסדות שונים חייבים לשלוח מכתב התחייבות מהמוסד המממן לכיסוי שכר הלימוד עד מועד התשלום המופיע בשובר המקדמה. כמו-כן, יש למלא את הטפסים: כתב התחייבות לשכר לימוד וכתב הרשאה לחיוב בחשבון בנק. על הטפסים להגיע למחלקת חשבונות סטודנטים בדואר או במייל – בקובץ PDF בלבד (באיכות טובה).

גשר הכניסה לטכניון בלילה

מועמדים שרוצים לשלם את המקדמה בכרטיס אשראי יכולים לעשות זאת באמצעות אתר התשלומים של מחלקת חשבונות סטודנטים.
מועמדים שלא שילמו בזמן את המקדמה, מתבקשים לפנות למדור מועמדים והערכה לצורך קבלת אישור לתשלום.

ניתן לשלם את שובר המקדמה באמצעות הפיקדון לחיילים משוחררים. המעוניינים להשתמש בכספי הפיקדון לתשלום יתרת שכר לימוד בטכניון, מתבקשים להיכנס לאתר מחלקת חשבונות סטודנטים מימוש כספי הפקדון (במידה והפיקדון כבר הועבר ממשרד הביטחון לזכותכם בבנק).

סטודנטים החייבים שכר לימוד משנים קודמות לא יוכלו להירשם לטכניון או להרכיב מערכת לימודים עד שיפרעו את חובם. אם בכל זאת יירשמו סטודנטים כאלה לטכניון, יהיה הטכניון רשאי להפסיק את לימודיהם.

בקשה לביטול הקבלה והחזר מקדמת שכר הלימוד

פנו אלינו

מחלקת חשבונות סטודנטים, בניין אולמן, חדר 414
קבלת קהל בימים א-ה, בשעות 12:00-11:00| schar_limud@dp.technion.ac.il 
04-8295555, 077-8875555  | admin.technion.ac.il/slimud