אפשרויות הקבלה לטכניון

דרישות קבלה כלליות לכל המועמדים כולל בעלי תעודות מחו"ל

בחינה פסיכומטרית ישראלית או SAT או ACT
ידע באנגלית
ידע בעברית

דרישת ידע במתמטיקה לכול המסלולים (פרט לארכיטקטורה, לאדריכלות נוף ולבעלי רקע אקדמי מלא)

כדי להתקבל לטכניון, נדרשת תעודת בגרות הכוללת מתמטיקה ומקיימת את אחד משני התנאים הבאים

      1. תעודת הבגרות כוללת 5 יח"ל מתמטיקה  בציון 70 ומעלה. אם הציון נמוך מ-70 על המועמדים לעבור בחינת סיווג במתמטיקה ולקבל בה ציון 70 ומעלה. בחינת הסיווג במתמטיקה היא בחינה פנימית של הטכניון. מועמדים המעוניינים לגשת לבחינת הסיווג, מתבקשים להירשם לבחינה באתר לימודי הסמכה.
      2. תעודת הבגרות כוללת 4 יח"ל מתמטיקה, ובתנאי שהמועמדים עברו בחינת סיווג במתמטיקה וקיבלו בה ציון 70 ומעלה

מומלץ מאד לגשת לבגרות במתמטיקה ברמה של 5 יח"ל, למועמדים שאין להם בבגרות 5 יח"ל מתמטיקה בציון 70 ומעלה או שיש להם רק 4 יח"ל. מומלץ לגשת לבחינה במועד חורף. הדיון בציונים ממועד קיץ הוא רק על בסיס מקום פנוי. לא ניתן יהיה לקבל מעונות לאחר מכן.

אפשרויות הקבלה
מסלולי הלימודים וסיפי קבלה משוערים
קבלה על סמך ציון סכם
אפיק קבלה מקוצר מלימודי חוץ לסטודנטים שהתחילו ללמוד בסמסטר א
קבלה ללא ציון פסיכומטרי על סמך בגרות מצוינת
קבלה לרפואה ולתארים כפולים עם רפואה
קבלה לארכיטקטורה ולאדריכלות נוף
קבלה ממכינת הטכניון או ממכינת בן-גוריון
קבלה על סמך רקע אקדמי לכול המסלולים פרט לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה
קבלה מלימודי חוץ\מהאו"פ
קבלה על סמך זכייה באולימפיאדות מדעיות בינלאומיות
קבלת מועמדים בעלי רקע חריג
קבלת תלמידי תיכון לאחר צבירת קורסים בטכניון
מעבר מסלול אחרי תחילת הלימודים