אפשרויות קבלה לטכניון

קליטת ציונים חדשים ושינוי בהחלטת הקבלה

בתאריך 20.7,2020  נשלחו לחלק מהמועמדים מכתבי דחייה. המכתבים הללו מתייחסים לציונים שלכם כפי שהיו עד לתאריך 20.7.2020. אנו נקלוט כול ציון חדש שיתווסף ונדון שוב בהחלטת הקבלה. אנו ממתינים לציונים פסיכומטרים ממועד יולי ולבחינת הסיווג במתמטיקה ממועד אוגוסט. אם ציון הסכם שלכם ישתפר ויגיע לסף הקבלה, ישלחו אליכם מכתבים חדשים.

להזכירכם, מועמדים על סמך ממוצע בגרות ובחינות סיווג חייבים גם בבחינת הסיווג בפיזיקה, גם אם יש בבגרות פיזיקה ב-5 יח"ל בציון 70 ומעלה. רשימת הפטורים מבחינת הסיווג בפיזיקה

גם לאחר מועדים אלה נמשיך לדיון בכול ציון חדש שיגיע, אבל הדיון יהיה על בסיס מקום פנוי.

ידע במתמטיקה  לכל מסלולי הלימודים, למעט ארכיטקטורה ואדריכלות נוף

  • רק מועמדים אשר נבחנו בחמש יח"ל במתמטיקה בבגרות בציון 70 ומעלה ובחמש יח"ל אנגלית, יכולים להגיש מועמדות באפיק קבלה על סמך ציוני בגרות ובחינות סיווג.
  • ברוב אפשרויות הקבלה לטכניון (למעט קבלה ללא ציון פסיכומטרי ולבעלי רקע אקדמי מלא), נדרשת תעודת  בגרות המקיימת את אחד משני התנאים הבאים
  1. התעודה כוללת 5 יח"ל מתמטיקה  בציון 70 ומעלה. אם הציון נמוך מ-70 על המועמד לעבור בחינת סיווג במתמטיקה ולקבל בה ציון 70 ומעלה. בחינת הסיווג במתמטיקה היא בחינה פנימית של הטכניון. מועמדים המעוניינים לגשת לבחינת הסיווג, מתבקשים להירשם לבחינה באתר לימודי הסמכה.
  2. התעודה כוללת 4 יח"ל מתמטיקה, ובתנאי שהמועמד עבר בחינת סיווג במתמטיקה וקיבל בה ציון 70 ומעלה .

אפשרויות הקבלה לטכניון

שימו לב! אפשרויות הקבלה לפי מסלולים מסוכמים בטבלת אפיקי הקבלה החדשים

אפשרויות הקבלה
סיפי קבלה
קבלה על סמך ציון סכם
קבלה ללא ציון פסיכומטרי - נוספו מסלולים חדשים
*מסלול חדש - קבלה על סמך ציוני בגרות ובחינות סיווג במתמטיקה ובפיזיקה
*מסלול חדש - קבלה על סמך ציון סכם וריאיון
קבלה לרפואה ולתארים כפולים עם רפואה
קבלה לארכיטקטורה ולאדריכלות נוף
קבלה ממכינת הטכניון וממכינת בן-גוריון
קבלה על סמך רקע אקדמי לכול המסלולים פרט לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה
קבלה מלימודי חוץ בטכניון ו/או מהאו"פ
*מסלול חדש - אפיק קבלה מקוצר מלימודי חוץ בטכניון
קבלה על סמך זכייה באולימפיאדות מדעיות בינלאומיות
קבלת חריגים
קבלת תלמידי תיכון לאחר צבירת קורסים בטכניון
מעבר מסלול אחרי תחילת הלימודים