אפשרויות הקבלה לטכניון

דרישות קבלה כלליות מכל המועמדים 

כדי להתקבל לטכניון צריך לעמוד בדרישות הבסיסיות:

ניתן לראות את אפשרויות הקבלה השונות עבור המסלולים השונים בקישורים למטה.

אפשרויות הקבלה
שינויים ומדיניות אי אפלייה
טבלת סיכום של כל מסלולי הלימודים לפי אפשרויות קבלה מיוחדות
סיפי קבלה משוערים
קבלה על סמך ציון סכם
קבלה על סמך תעודת בגרות ובחינת סיווג במתמטיקה
קבלה על סמך מכינה סמסטריאלית
אפיק קבלה מקוצר מבית הספר ללימודי המשך בטכניון
קבלה על סמך ציון סכם וריאיון אישי/קורות חיים
קבלה על סמך בגרות מצוינת ללא ציון פסיכומטרי
קבלה לרפואה ולמסלולי רפואה
קבלה לארכיטקטורה
קבלה לאדריכלות נוף
קבלה ממכינת הטכניון או ממכינת בן-גוריון
קבלה על סמך רקע אקדמי לכול המסלולים פרט לרפואה ולמסלולי רפואה
קבלה מלימודי חוץ/מהאוניברסיטה הפתוחה
קבלה על סמך זכייה באולימפיאדות מדעיות בינלאומיות
קבלת תלמידי תיכון לטכניון
קבלת מועמדים בעלי רקע חריג
מעבר מסלול לסטודנטים בטכניון אחרי תחילת הלימודים