מניעת הטרדה מינית

הטכניון הציב לו כמטרה חשובה להבטיח סביבת עבודה ולימודים, המכבדת כל אישה ואיש, סביבה שאין בה הטרדה מינית ואין בה התנכלות על רקע הטרדה מינית, לא בדיבור ולא במעשה.

הנציבות למניעת הטרדה מינית בטכניון הוא חלק משיפור הטיפול של הטכניון בנושא מניעת הטרדה מינית. ניתן להגיש תלונה על הטרדה מינית דרך האתר.

הטכניון פועל ויפעל למניעת תופעות פסולות של הטרדות מיניות, התנכלות, יצירת סביבה מטרידה, וקיום יחסים אינטימיים במסגרת יחסי סמכות וכפיפות. הטכניון מעודד תרבות דיבור והתנהגות, הנקיות מאמירות, רמיזות ומחוות מיניות ופועל למניעת הפרה של נורמות אלה. פעולות הטכניון כפופות לחוק, לתקנות ולתקנון הטכניון, המתעדכנים מעת לעת.