• הכרה בקורסי האוניברסיטה הפתוחה בשנת תשפ"ד.

לאור השינויים במתכונת הלימודים בשנת תשפ"ד, הטכניון מתחייב להכיר בכל הקורסים שיילמדו במהלך שנה זו באוניברסיטה הפתוחה גם לצורך קבלה על סמך אפיקי מעבר וגם כתחליף לקורסים המקבילים בטכניון.

זאת, כל עוד יהיה בהם ציון מאוני בלבד ולא ציון בינארי או פטור.

במקביל, הטכניון מבהיר שיתכן שקורסי המשך בטכניון יתבססו על חומר שנלמד בטכניון אך הוצא מהסילבוס של הקורסים באוניברסיטה הפתוחה.

הסטודנטים שיתקבלו מהאוניברסיטה הפתוחה יהיו אחראים להשלים חומר זה באופן עצמאי.

בברכה,

מדור מועמדים והערכה.