תקינות אקדמית

  • קבלת סטודנטים במצב אקדמי תקיןסטודנטים מן המניין מהטכניון או מכל מוסד אקדמי מוכר אחר, שמצבם האקדמי תקין, ושהפסיקו את לימודיהם ביוזמתם, יוכלו להגיש בקשה לשוב ללימודים בכל עת שירצו.
  • מצב אקדמי תקין לסטודנטים מהטכניוןסטודנטים בטכניון ייחשבו במצב אקדמי תקין אם ממוצע הציונים שלהם הוא 65 ומעלה  ואחוז ההצלחות 66% ומעלה. שאר הדרישות למצב אקדמי תקין מפורטות בקטלוג לימודי הסמכה.
  • מצב אקדמי תקין לסטודנטים ממוסד אקדמי אחררקע אקדמי תקין לסטודנטים ממוסד אקדמי אחר מוגדר כממוצע של 70 לפחות בשני הסמסטרים האחרונים ללימודים | על הלימודים להיות בהיקף השקול ל-27 נקודות אקדמיות בטכניון לפחות. | זכאות להמשיך לשנת הלימודים הבאה על-סמך הקריטריונים של המוסד בו לומדים הסטודנטים.
  • סטודנטים במצב אקדמי לא תקין - סטודנטים, מהטכניון או מכל מוסד אקדמי מוכר אחר, שהיו במצב אקדמי לא תקין בעת שהופסקו או הפסיקו לימודיהם בטכניון או בכל מוסד אחר, יוכלו להגיש בקשה לשוב ללימודים לאחר תום שנתיים מיום הפסקת הלימודים. 
  • סטודנטים במצב אקדמי תקין או לא תקין, שהפסיקו את הלימודים ביוזמתם לאחר סמסטר אחד, סטודנטים המבקשים לשוב ללימודים לאחר לימודים של שלושה סמסטרים ומעלה, וסטודנטים השבים ללימודים אחרי הפסקה ממושכת (מעל 3 שנים) – צריכים לעמוד בדרישות הקבלה המפורטים בתקנה 3.1.6 בקטלוג לימודי הסמכה.