קבלה על סמך מכינה סמסטריאלית

תיאור כללי

המכינה הסמסטריאלית מיועדת למועמדים המעוניינים להתקבל ללימודים בטכניון, עומדים בדרישות הקבלה הפורמאליות, ושציון הסכם שלהם נמוך בשתי נקודות לכל היותר מדרישת הסף של תוכנית הלימודים שאליה הם מעוניינים להתקבל.

מסלול קבלה זה מתאים למועמדים על סמך סכם בלבד.
משך המכינה יהיה כסמסטר אחד, מחודש מאי עד ספטמבר.

הלימודים במכינה הסמסטריאלית והעמידה בבחינות הסיום שלה יקנו למועמדים תוספת של עד 2 נקודות לסכם בהתאם לציונים שיקבלו במכינה.
תוספת זו תאפשר לחלק מהמועמדים להתקבל לטכניון לשנת לימודים המתחילה באוקטובר. הקבלה לטכניון תהיה על פי סיפי הקבלה שיהיו בתוקף בסוף חודש אפריל.

במכינה יילמדו שני מקצועות: מתמטיקה ופיזיקה.
לימודי המתמטיקה יחולקו לשתי קבוצות בהתאם לקורסי המתמטיקה שנלמדים בתוכנית שאליה המועמדים נרשמו.

קבוצה א' כוללת את המועמדים למסלולי לימוד בהם לומדים את אחד מהמקצועות הבאים בסמסטר הראשון ללימודים:
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ1, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ2,

קבוצה ב' כוללת את המועמדים למסלולי לימוד בהם לומדים את אחד מהמקצועות הבאים בסמסטר הראשון ללימודים: חשבון אינפיניטסימלי 1 (אינפי) , חשבון אינפינטסימלי 1מ, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי (חדו"א) 1ת.
פיזיקה תהיה קבוצה לבעלי סיווג וקבוצה לחסרי סיווג.

תנאי קבלה למכינה

בעלי תעודת בגרות ישראלית שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית, נרשמו לטכניון, ועומדים במצטבר בכל תנאי הקבלה לטכניון ובפרט:

  • ציון בפרק האנגלית בפסיכומטרי או בבחינת אמי"ר– 104 ומעלה.
  • ציון עברית – מועמדים שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאיננה עברית או בבחינה פסיכומטרית בנוסח משולב או SAT או ACT, חייבים לעבור בחינת יע"ל בציון 113.
  • ציון בגרות במתמטיקה ברמה של 5 יח"ל בציון 70 לפחות. (לא ניתן להתקבל למסלול זה על סמך בחינת סיווג במתמטיקה).
  • אנגלית בבגרות ברמה של 4 יח"ל לפחות.

בעלי תעודת בגרות זרה הקבילה לדיון בטכניון – הכללים יהיו לפי האמור לבגרות ישראלית.
המסלול לא פתוח לבוגרי מכינה שנתית.

קבלה לטכניון

בסיום המכינה, הסטודנטים יוכלו להתקבל לתוכניות הלימוד של הטכניון על סמך ציון הסכם המעודכן שלהם, בהתאם לסיפי הקבלה שהיו בתוקף בסוף חודש אפריל של אותה שנת לימודים בה למדו במכינה (אלא אם תהיה הורדה של סף הקבלה ואז הסף הנמוך יותר יהיה בתוקף). התוספת לסכם היא עד 2 נקודות בהתאם להישגים במכינה.

סטודנטים שסיימו את המכינה בהצלחה והתקבלו לטכניון יהיו פטורים ממבחני סיווג פיזיקה - מכניקה וחשמל.
הקבלה תהיה תקפה לתוכנית הלימודים אליה נרשמו מראש בטכניון.

תוספת נקודות לסכם בגמר המכינה

בסיום המכינה יחושב לסטודנטים "ציון מכינה משוקלל" באופן הבא: 60% מהציון הסופי במתמטיקה + 40% מהציון הסופי בפיזיקה.

תוספת הנקודות לציון הסכם, תחושב באמצעות הפונקציה הרציפה הבאה:

כאשר x הוא ציון המכינה המשוקלל, ו- f, הוא בתוספת בנקודות לסכם.
טבלת חישוב תוספת לסכם:

מכינה סמסטריאלית_טבלה חישוב תוספת לסכם.xlsx
ציון משוקללתוספת נקודות לציון הסכם
XF
650
660.1
670.1
680.2
690.3
700.4
710.4
720.5
730.6
740.7
750.7
760.8
770.9
781
791
801.1
811.2
821.3
831.3
841.4
851.5
861.6
871.6
881.7
891.8
901.9
911.9
ומעלה  922

הרשמה למכינה הסמסטריאלית

תחילה, יש להירשם למסלול הלימודים המבוקש בטכניון.
יש להמתין מספר ימים ולוודא קליטת הציונים וחישוב הסכם.
לאחר מכן יש להירשם למכינה דרך אתר המכינה.