טופס מעבר מסלול על סמך סכם לסטודנטים

ההרשמה לסמסטר ב תתחיל בתאריך 1.11.2017

נפתחה הרשמה וקבלה למספר קטן של מסלולים לסמסטר א.

ההרשמה והקבלה למסלולים הבאים תישאר פתוחה עד להודעה חדשה.

כדי להירשם יש להגיע למרכז רישום וקבלה בטכניון ולקבל טופס הרשמה ושובר לתשלום דמי הרשמה.

המסלולים וסיפי הקבלה שלהם:

הנדסת חשמל - 95

מדעי המחשב - 95

מדעי המחשב ופיזיקה - 90

מדעי המחשב ומתמטיקה - 90

הנדסת מערכות מידע - 89

הנדסת נתונים ומידע - 88.5