המרת ציוני ACT/SAT לציון פסיכומטרי

הטכניון מתחשב בציון SAT או ACT כמחליף ציון פסיכומטרי. ניתן לחשב את המרת ציון SAT  לציון פסיכומטרי במחשבון לחישוב סכם באנגלית.

מועמדים שבידיהם מספר ציונים תקפים, הציון הטוב מביניהם יילקח לחישוב הסכם.

נוסחת מעבר מ- SAT לציון פסיכומטרי
R - ציון החלק של אנגלית (קריאה וכתיבה)
M - ציון החלק המתמטי
ציון פסיכומטרי = M * 0.67 + R * 0.33

כדי להמיר ציון ACT לציון פסיכומטרי רב-תחומי יש להמיר תחילה את ציון ACT לציון SAT ולאחר מכן להמיר לציון פסיכומטרי רב-תחומי.

טבלה להמרת ציון ACT לציון SAT

המרת הציון באנגלית                                 המרת הציון במתמטיקה

English (Critical Reading) - SAT English - ACT
80036
79035
77034
74533
72532
70531
68530
66029
63528
61527
59526
57525
55524
53523
52022
50521
48520
46519
45018
43517
41516
39515
37514
35013
32512
30511
math
Math - SAT
Math - ACT
80036
79035
77534
75033
72532
70031
67530
65529
63528
61527
59526
57525
56024
54523
52522
50521
48520
46519
44018
41017
38516
36015
32514
28513
25512