קבלה על-סמך ציון סכם וריאיון ו/או קורות חיים לסמסטר א תשפ"ג (אוקטובר 2022)

שימו לב!

  • אין קבלה לסמסטר ב תשפ"ג על סמך אפיק קבלה זה.

  • תנאי הקבלה והמסלולים המשתתפים  באפיק קבלה זה, לשנה"ל תשפ"ד (אוקטובר 2023) יפורסמו בתחילת ינואר 2023.

דרישות קבלה מינימליות להגשת מועמדות

תעודת בגרות הכוללת: 5 יח"ל מתמטיקה, 4 יח"ל (לפחות) אנגלית, ומקצוע מדעי/טכנולוגי נוסף, מהרשימה הבאה, בהיקף 5 יח"ל, שלושתם בציון 80 ומעלה.

רשימת המקצועות המדעיים/טכנולוגים המוכרים לקבלה באפיק זה:

פיזיקה | כימיה | ביולוגיה | מדעי המחשב | בקרת מכונות |אלקטרוניקה |אלקטרוניקה ומחשבים | מדעי ההנדסה | ביוטכנולוגיה | מערכות ביוטכנולוגיה | יישומי ביוטכנולוגיה

ציון הסכם נמוך עד נקודה מהסף הנדרש למסלול.
בעלי פטור מבחינת הסיווג בפיזיקה (למעט מועמדים לתעשייה וניהול). אפשר לקבל פטור מבחינת הסיווג על-סמך ציון בפיזיקה בבגרות או מעבר בחינת סיווג בפיזיקה. בחינת הסיווג בפיזיקה האחרונה לקבלה באפיק זה היא בחינת הסיווג בחודש יוני.

קורות חיים ו/או ריאיון אישי

  • מועמדים שעומדים בתנאים לעיל ישלחו קורות חיים ומכתב המנמק את רצונם ללמוד במסלול זה (הצהרת כוונות). המסמכים יעברו לעיון ועדה פקולטית שבה שני חברי סגל לפחות, אשר יעריכו בנפרד את קורות החיים בהתאם למחוון שיקבע.
  • הוועדה, הכוללת בנוסף לחברי הסגל בפקולטה גם נציגות של לימודי הסמכה (מדור מועמדים והערכה) תוכל להזמין מועמדים מתאימים לריאיון להשלמת פרטים או ברור נוסף.
  • ההחלטה שתתקבל על ידי חברי הוועדה ונימוקיה וכן סיכום הריאיון (אם התקיים) יועברו למדור מועמדים והערכה, לשם המשך טיפול במועמדות.
  • הקבלה באפיק זה תהיה תקפה לסמסטר הרישום בלבד.