קבלה על-סמך ציון סכם וריאיון ו/או קורות חיים לסמסטר א תשפ"ד (אוקטובר 2023)

דרישות קבלה מינימליות להגשת מועמדות

תעודת בגרות הכוללת: 5 יח"ל מתמטיקה, 4 יח"ל (לפחות) אנגלית, ומקצוע מדעי/טכנולוגי נוסף, מהרשימה הבאה, בהיקף 5 יח"ל, שלושתם בציון 80 ומעלה.

רשימת המקצועות המדעיים/טכנולוגים המוכרים לקבלה באפיק זה:

פיזיקה | כימיה | ביולוגיה | מדעי המחשב | בקרת מכונות |אלקטרוניקה |אלקטרוניקה ומחשבים | מדעי ההנדסה | ביוטכנולוגיה | מערכות ביוטכנולוגיה | יישומי ביוטכנולוגיה | הנדסת אווירונאוטיקה וחלל

ציון הסכם נמוך עד נקודה מהסף הנדרש למסלול.
בעלי פטור מבחינת הסיווג בפיזיקה (למעט מועמדים למסלול תעשייה וניהול). אפשר לקבל פטור מבחינת הסיווג על-סמך ציון בפיזיקה בבגרות או מעבר בחינת סיווג בפיזיקה. בחינת הסיווג בפיזיקה האחרונה לקבלה באפיק זה היא בחינת הסיווג בחודש יוני.

קורות חיים ו/או ריאיון אישי

  • מועמדים שעומדים בתנאים לעיל ישלחו קורות חיים ומכתב המנמק את רצונם ללמוד במסלול זה (הצהרת כוונות). המסמכים יעברו לעיון ועדה פקולטית שבה שני חברי סגל לפחות, אשר יעריכו בנפרד את קורות החיים בהתאם למחוון שיקבע.
  • הוועדה, הכוללת בנוסף לחברי הסגל בפקולטה גם נציגות של לימודי הסמכה (מדור מועמדים והערכה) תוכל להזמין מועמדים מתאימים לריאיון להשלמת פרטים או ברור נוסף.
  • ההחלטה שתתקבל על ידי חברי הוועדה ונימוקיה וכן סיכום הריאיון (אם התקיים) יועברו למדור מועמדים והערכה, לשם המשך טיפול במועמדות.
  • הקבלה באפיק זה תהיה תקפה לסמסטר הרישום בלבד.

מסלולי הלימודים המשתתפים באפיק קבלה זה

מסלולי הלימודים
ביולוגיה
ביולוגיה וכימיה (דו-חוגי)
הנדסת אווירונוטיקה וחלל
הנדסה ביוכימית
הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון
הנדסה ביו-רפואית
הנדסה ביו-רפואית ופיזיקה
הנדסה כימית
הנדסת הסביבה
הנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה
הנדסת מכונות
הנדסת תעשייה וניהול - למסלול זה יכולים להגיש מועמדות גם מועמדים שאין להם פטור מבחינת הסיווג בפיזיקה. מועמדים אלה יוכלו לעבור את בחינת הסיווג גם לאחר הקבלה לטכניון.
כימיה
פיזיקה