דוגמה לבחינת כניסה לאדריכלות נוף

תרגיל 1 – התבוננות ותיעוד (שעה)

המשימה: הכנת מפה ותיעוד של מקום קיים

עליכם להכין מפה של המקום על בסיס התבוננות. על המפה להיות מפורטת ככל האפשר, תוך תשומת לב מיוחדת ודגש לאלמנטים החשובים במקום כגון: מבנים, צמחיה, קירות, משטחים מרוצפים, עצמים בולטים או שקועים, חומרים שונים, וכו'.

סמנו במפה מקומות מוצלחים או מעניינים ו\או דברים פחות מוצלחים שכדאי לשנות או לשפר.

ניתן לצייר, לרשום, ולהעיר הערות על המפה. נצלו את הזמן להתבונן, והשתדלו לפרט ככל האפשר.

פרמטרים להערכה

התייחסות לפרטים, התמצאות, פרופורציות, בהירות גרפית.

תרגיל 2 – ביטוי בכתב (חצי שעה)

המשימה: תאור המקום שמיפיתם

עליכם לתאר בכתב את המקום שזה עתה מיפיתם. אפשר להעזר במיפוי שעשיתם כדי להזכר.

תארו בכתב משהו טוב ו\או משהו שראוי לשיפור במקום ו\או בחלק ממנו.

התייחסו בתיאור שלכם ל: מה זה? איפה זה? מה האיכות של זה? מה דעתך על זה?

הערות

מטרת חלק זה לבחון את יכולתכם לתאר מקום ולא את שליטתכם בשפה. אם עברית אינה שפת האם שלכם, תוכלו לכתוב באנגלית. מותר להיעזר במילון או בתוכנת תרגום.

פרמטרים להערכה

כושר ביטוי מילולי, תשומת לב לפרטים ושימושים, יכולת פרשנות והבעת עמדה אישית.

תרגיל 3 – יצירת מקום (שעה וחצי)

המשימה: הצעת "מקום להתבודדות"

עליכם להציע "מקום להתבודדות" בשטח אשר חקרתם. אפשר להעזר במיפוי שעשיתם, כדי להזכר.

חישבו על המשתמשים: למי אתם מייעדים את ה"מקום להתבודדות"? מתי ובאיזה אופן הם עשויים להשתמש במקום ובמה שיש בו? התייחסו לאחד או יותר מהפרמטרים הבאים:  צורה, גודל, חומריות, שימושיות, זמניות, והשפעות שהתכנון יוצר. יש אין-סוף פתרונות טובים אפשריים. הביעו את מה שנכון בעיניכם.

מטרת חלק זה לאפשר לכם לבטא את היצירתיות שלכם, ואת יכולת הביטוי בדו-ממד:

ביטוי גרפי

הביעו את הרעיון בצורה גרפית כמיטב יכולתכם: בציורים, מבטים, סכמות, תכניות, חתכים, כל מה שנראה לכם נחוץ ומתאים. הדגישו את ההבדל בין מה שתכננתם לבין מה שכבר קיים במקום. המנעו מהסברים כתובים ארוכים.

פרמטרים להערכה

יצירתיות, מקוריות, עושר רעיוני, עושר מידע, שימושיות, תפישה תלת ממדית, קומפוזיציה.

תרגיל 4 – תלת מימד (שעה וחצי)

הנחיות

לרשותכם מספר חומרים (נייר, חוטים, בקבוק פלסטיק, פלסטלינה, שקית ניילון, וכו').  ובסיס מקרטון. עליכם להשתמש באחד עד שלושה מהחומרים ליצירת המודל.  בסיס הקרטון ישמש להגשת המודל. ניתן לשלב את המודל בבסיס מלכתחילה, או להציבו עליו בסוף.

המשימה: הכנת מודל המבטא "זרימה"

עליכם ליצור מודל המבטא את הביטוי "זרימה". יש אין-סוף פתרונות טובים אפשריים. עשו מה שנכון בעיניכם.

כותרת

חישבו על כותרת/שם העבודה. השם יכלול את המילה "זרימה", אליה ניתן להוסיף שמות תואר נוספים, באופן שיתאר בצורה המיטבית את כוונתכם (למשל: "זרימה מהירה"  \ "דרך זורמת" וכו'...).

פרמטרים להערכה

יצירתיות, מקוריות, הבנה חומרית, עושר צורני וחומרי, תפישה תלת מימדית, קומפוזיציה.