בחינות סיווג במתמטיקה, בפיזיקה ובכימיה

בחינות סיווג
מידע כללי
סיווג במתמטיקה
סיווג בפיזיקה
סיווג בכימיה
פטורים מבחינות סיווג לבעלי בגרות מחו"ל

מידע כללי

ניתן להגיש מועמדות לטכניון לרוב המסלולים עם מתמטיקה בבגרות ברמה של 5 יח"ל ובציון 70 ומעלה. מועמדים שאין להם נתון זה חייבים להיבחן בחינת סיווג במתמטיקה. ציון בחינת הסיווג במתמטיקה יהיה תקף רק לסמסטר שאליו נרשמתם. ניתן לגשת לבחינת הסיווג במתמטיקה כמה פעמים במועדים הרלוונטים לקבלה לאותו הסמסטר. הטכניון יתחשב בציון הגבוה ביותר מבין הבחינות התקפות לאותו הסמסטר.


בחינות הסיווג במתמטיקה יתקיימו בכיתות הטכניון ולא באופן מקוון. אם לא ניתן יהיה לקיים את הבחינות באופן פרונטלי - האפיק "תעודת בגרות ומבחן סיווג כמחליף פסיכומטרי" יבוטל.


ניתן להתקבל לטכניון ללא רקע בפיזיקה ו/או בכימיה.
לא ניתן ללמוד את הקורסים בפיזיקה ובכימיה בטכניון ללא עמידה בהצלחה בבחינות הסיווג. לכן, סטודנטים שהתקבלו ללא רקע מתאים בפיזיקה ובכימיה מתבקשים לעבור בחינות סיווג בפיזיקה ובכימיה. מומלץ לעבור את הבחינות לפני תחילת הלימודים. במקום בחינת סיווג ניתן לגשת לבגרות באותו המקצוע ולקבל את הציון הנדרש.

למועדי המבחנים באתר לימודי הסמכה.

בקשת התאמות ללימודים ולבחינות

סטודנטים המתמודדים עם לקות למידה, הפרעת קשב, בעיה רפואית או מגבלה אחרת ומבקשים לבדוק את זכאותם להתאמות ללימודים ולבחינות, מוזמנים לפנות למרכז ייעוץ ותמיכה בסטודנטים בלשכת דיקן הסטודנטים. המרכז הוא האחראי המוסדי הבלעדי על הסדרה של התאמות אלו.

בחינת הסיווג במתמטיקה

מידע על הבחינה
מי פטור ומי חייב בבחינת הסיווג
תאריכי הבחינות ותוקפן
הרשמה לבחינה
מידע כללי על הבחינה
החומר לבחינה ובחינות לדוגמה
קורסי הכנה ורענון לבחינה
שאלות נפוצות
אפיק קבלה מיוחד על סמך ממוצע בגרות וציון בחינת הסיווג במתמטיקה

בחינת הסיווג בפיזיקה

מידע על הבחינה
מי פטור מבחינת הסיווג
החומר לבחינה
כיצד להתכונן לבחינת הסיווג
מתי מתקיימת הבחינה וכיצד ניתן להירשם אליה
היכן ניתן למצוא את ציון הבחינה
למידע נוסף ושאלות

בחינת הסיווג בכימיה

מידע על הבחינה
מי חייב בבחינה
החומר לבחינה
דף נוסחאות לבחינה
בחינת סיווג לדוגמה
פרסום הציונים
תאריך הבחינה והרשמה לקורס הכנה מתוקשב

פטור מבחינות הסיווג בפיזיקה ובכימיה לבעלי תעודת בגרות מחו"ל


פטור מבחינות הסיווג בפיזיקה, ינתן רק למי שנבחן במקצוע הרלוונטי ברמה גבוהה.
פטור מבחינת הסיווג בכימיה אפשר לקבל גם על סמך בחינת בגרות בכימיה ברמה נמוכה.
מועמדים בעלי תעודת בגרות שאינה מוכרת על ידי הטכניון יכולים לבקש פטור מבחינות הסיווג. עליהם לשלוח למדור מועמדים והערכה את תוכנית הלימודים המפורטת במקצוע ממנו הם מבקשים פטור. 

פטורים מבחינות הסיווג לבעלי בגרות זרה
סוג הבחינה סיווג בפיזיקה סיווג בכימיה
פטור משני החלקים אם נבחן בפיזיקהפטור מחלק אחד
APפיזיקה C - *שלושה חלקיםפטור ממכניקה: פיזיקה C מכניקה
פטור מחשמל: פיזיקה C חשמל ומגנטיות
ציון 4 ומעלה
BAC (בגרות צרפתית)
מתכונת ישנה
ציון 10 ומעלהציון 15 ומעלה
0SSD (בגרות קנדית)70 ומעלהציון 70 ומעלה
GCSE (בגרות בריטית)רמה גבוהה - B או 7 ומעלהציון B או 7 ומעלה
IEB (בגרות מדרום אפריקה)
ציון 5 ומעלהציון 5 ומעלה
בגרות אוסטרליתציון A ומעלהציון A ומעלה
IB (בגרות בינלאומית)
5 ומעלה ציון 5 ומעלה

*Physics C: Electricity, Magnetism and Mechanics