אפיק קבלה מקוצר מלימודי חוץ בטכניון שהיה לסמסטר א תשפ"ג (אוקטובר 2022)

שימו לב!

דרישות קבלה מינימליות להגשת מועמדות

 • דרישה לתעודת בגרות - החל משנה"ל תשפ"ב נדרשת זכאות לתעודת בגרות.
 • ידע באנגלית - על המועמדים להיבחן בבחינת ידע באנגלית, עד תום סמסטר א.
 • ידע בעברית - מועמדים במסלול זה יהיו פטורים מבחינת יע"ל.   
 • ידע בפיזיקה - מועמדים שלא נבחנו בבגרות בפיזיקה ברמה של 5 יח"ל, וקיבלו ציון 70 ומעלה, חייבים להיבחן בבחינת סיווג במכניקה כתנאי ללימוד המקצוע פיזיקה 1. יש לעבור את הבחינה לפני תחילת הלימודים.
 • ידע בכימיה - לחלק מהמסלולים, מועמדים אשר לא נבחנו בבגרות בכימיה  ברמה של 3 יח"ל לפחות ובציון 70 ומעלה, יצטרכו לעבור בחינת סיווג בכימיה.

הרשמה ומהלך הלימודים

 • ההרשמה למסלול היא דרך היחידה ללימודי חוץ
 • מסלול קבלה זה תקף אך ורק לסטודנטים שהתחילו את לימודיהם באפיק קבלה מקוצר בלימודי חוץ של הטכניון בסמסטר א. הם יכולים להתקבל על סמך האפיק המקוצר רק לסמסטר ב תשפ"ג (מרץ 2023), על פי הישגיהם בסמסטר א.
 • מהלך הלימודים - המועמדים ילמדו, במהלך סמסטר א תשפ"ג, דרך היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ את המערכת המומלצת של  סמסטר א במסלול אליו הם רוצים להתקבל. מספר הלומדים באפיק יוגבל בשלב ראשון עד ל -5% מתקרת סך המתקבלים לאותו מסלול כפי שנקבעה ע"י דיקן הפקולטה. על פי בקשת דיקן הפקולטה ניתן יהיה להגדיל את מספר הלומדים מעבר לתקרת ה-5%.
 • הקבלה תהיה אך ורק לסמסטר ב תשפ"ג (מרץ 2023).
 • דרישה לצבירת נקודות לימוד - הסטודנטים יצטרכו לצבור 17 נקודות זכות (נ"ז) לפחות בסמסטר אחד, לא כולל קורסי שפות וספורט. אם כבר צברו חלק מהמקצועות הנכללים בסמסטר ראשון בלימוד קודם, ישלימו קורסים נוספים, כך שילמדו בסמסטר זה לפחות 17 נ"ז אשר נכללות במערכת המומלצת של הפקולטה הרלוונטית.
 • הציונים הנדרשים למעבר -הקבלה לכל מסלול מותנית בציון ממוצע מינימאלי ובציון מינימאלי בכל מקצוע. מועמדים שישלימו את סמסטר א' (כלומר, הסמסטר שנלמד באפיק המקוצר) ויעמדו בדרישות אלו, יוכלו להתקבל לסמסטר ב כסטודנטים מן המניין, והנקודות יוכרו להם. לרשימת הדרישות לכל מסלול.
 • הרישום יהיה על בסיס "כל הקודם זוכה". היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ תנהל רשימת המתנה בהתאם.
 • בסיום הסמסטר, על הסטודנטים לשלוח למדור מועמדים והערכה גיליון ציונים מקורי של ציוני כול הסמסטר.
 • מועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה של האפיק המקוצר, יכולים להמשיך לאפיק הארוך של שנה אקדמית מלאה. הקבלה תהיה על פי דרישות המעבר מהאוניברסיטה הפתוחה.

רשימת מסלולי הלימוד  שהשתתפו באפיק קבלה זה

מסלולי הלימודים
ביולוגיה
ביולגיה וכימיה (דו-חוגי)
הנדסה אזרחית
הנדסה ביוכימית
הנדסה כימית
הנדסת אווירונוטיקה וחלל
הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון
הנדסת הסביבה
הנדסת חומרים
הנדסת חומרים עם ביולוגיה
הנדסת חומרים עם כימיה
הנדסת חומרים עם פיזיקה
הנדסת מיפוי וגיאואינפורמציה
הנדסת מכונות
הנדסת מערכות מידע
הנדסת נתונים ומידע
הנדסת תעשיה וניהול
כימיה
מסיימים בציון ממוצע של 90 ומעלה יהיו זכאים להיצטרף לתוכנית הזנק – תוכנית ארבע שנתית שמקנה תואר ראשון ושני
פיזיקה

 

קטלוג לימודים תשפ"ב 2023-2022

היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ בטכניון