אפיק קבלה מקוצר מבית הספר ללימודי המשך בטכניון לסמסטר א

שימו לב!

 • אפיק קבלה זה מתקיים בסמסטר א בלבד.
 • המסלול מיועד לסטודנטים ללא רקע אקדמי קודם.

דרישות קבלה מינימליות להגשת מועמדות

 •  נדרשת זכאות לתעודת בגרות מלאה.
 • ידע באנגלית - על המועמדים להיבחן בבחינת ידע באנגלית, עד תום סמסטר א.
 • ידע בעברית - מועמדים במסלול זה יהיו פטורים מבחינת יע"ל.   
 • ידע בפיזיקה - מועמדים שלא נבחנו בבגרות בפיזיקה ברמה של 5 יח"ל, וקיבלו ציון 70 ומעלה, חייבים להיבחן בבחינת סיווג במכניקה כתנאי ללימוד המקצוע פיזיקה 1. יש לעבור את הבחינה לפני תחילת הלימודים.
 • ידע בכימיה - לחלק מהמסלולים, מועמדים אשר לא נבחנו בבגרות בכימיה  ברמה של 3 יח"ל לפחות ובציון 70 ומעלה, יצטרכו לעבור בחינת סיווג בכימיה.
 • כל נרשמי האפיק מחוייבים להשתתף בקייטנת מתמטיקה בין התאריכים 28.9.23-22.10.23 ולעבור בחינה מסכמת.

הרשמה ומהלך הלימודים

 • ההרשמה לאפיק המקוצר לסמסטר א' תשפ"ד (אוקטובר 2023) תיפתח בתאריך 5.6.2023 ותסתיים ב- 19.9.2023.
 • ההרשמה למסלול היא דרך בית הספר ללימודי המשך.
 • מסלול קבלה זה תקף אך ורק לסטודנטים שהתחילו את לימודיהם באפיק קבלה מקוצר בלימודי חוץ של הטכניון בסמסטר א. הם יכולים להתקבל על סמך האפיק המקוצר רק לסמסטר ב, על פי הישגיהם בסמסטר א.
 • מהלך הלימודים - המועמדים ילמדו, במהלך סמסטר א תשפ"ד (אוקטובר 2023), דרך בית הספר ללימודי המשך, את המערכת המומלצת של  סמסטר א במסלול אליו הם רוצים להתקבל. מספר הלומדים באפיק יוגבל בשלב ראשון עד ל-5% מתקרת סך המתקבלים לאותו מסלול כפי שנקבעה ע"י דיקן הפקולטה. על פי בקשת דיקן הפקולטה ניתן יהיה להגדיל את מספר הלומדים מעבר לתקרת ה-5%.
 • הקבלה תהיה אך ורק לסמסטר ב של אותה שנת לימודים.
 • דרישה לצבירת נקודות לימוד - הסטודנטים יצטרכו לצבור 17 נקודות זכות (נ"ז) לפחות בסמסטר אחד, לא כולל קורסי שפות וספורט. אם כבר צברו חלק מהמקצועות הנכללים בסמסטר ראשון בלימוד קודם, ישלימו קורסים נוספים, כך שילמדו בסמסטר זה לפחות 17 נ"ז אשר נכללות במערכת המומלצת של הפקולטה הרלוונטית.
 • הציונים הנדרשים למעבר - הקבלה לכל מסלול מותנית בציון ממוצע מינימאלי ובציון מינימאלי בכל מקצוע. מועמדים שישלימו את סמסטר א (כלומר, הסמסטר שנלמד באפיק המקוצר) ויעמדו בדרישות אלו, יוכלו להתקבל לסמסטר ב כסטודנטים מן המניין, והנקודות יוכרו להם.
 • הרישום יהיה על בסיס "כל הקודם זוכה". היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ תנהל רשימת המתנה בהתאם.
 • בסיום הסמסטר, על הסטודנטים לשלוח למדור מועמדים והערכה גיליון ציונים מקורי של ציוני כול הסמסטר.
 • מועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה של האפיק המקוצר, יכולים להמשיך לאפיק הארוך של שנה אקדמית מלאה. הקבלה תהיה על פי דרישות המעבר מהאוניברסיטה הפתוחה. כמו כן, הישגיהם האקדמיים של סטודנטים שילמדו באפיק ולא יצליחו להתקבל, עשויים לשמש כחלק מבחינת המועמדות שלהם במוסדות אקדמיים אחרים.

  לרשימת דרישות הקבלה לכל מסלול לשנה"ל תשפ"ד (אוקטובר 2023).

רשימת מסלולי הלימוד  המשתתפים באפיק קבלה זה בשנה"ל תשפ"ד (אוקטובר 2023)

מסלולי הלימודים
ביולוגיה
ביולגיה וכימיה (דו-חוגי)
הנדסה אזרחית
הנדסה ביוכימית
הנדסה כימית
הנדסת אווירונוטיקה וחלל
הנדסת אווירונוטיקה וחלל ופיזיקה
הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון
הנדסת הסביבה
הנדסת חומרים
הנדסת חומרים עם ביולוגיה
הנדסת חומרים עם כימיה
הנדסת חומרים עם פיזיקה
הנדסת מיפוי וגיאואינפורמציה
הנדסת מכונות
הנדסת מערכות מידע
הנדסת נתונים ומידע
הנדסת תעשייה וניהול
כימיה
מסיימים בציון ממוצע של 90 ומעלה יהיו זכאים להיצטרף לתוכנית הזנק – תוכנית ארבע שנתית שמקנה תואר ראשון ושני
פיזיקה

 

קטלוג לימודים החדש תשפ"ג 2023-2022

בית הספר ללימודי המשך.