חישוב סכם

ממוצע בגרות מיטבי

  • אינני רוצה לחשב את ממוצע הבגרות
  • ברצוני לחשב את ממוצע הבגרות

ממוצע הנדסאי

  • אינני רוצה לחשב את הממוצע ההנדסאי
  • ברצוני לחשב את הממוצע ההנדסאי

ממוצע אקדמי

  • אינני רוצה לחשב את הממוצע האקדמי
  • ברצוני לחשב את הממוצע האקדמי

מכינת הטכניון

  • אינני רוצה לחשב את ציון מכינת הטכניון
  • ברצוני לחשב את ציון מכינת הטכניון

בחירת מסלול

  • מועמדים לכל מסלול פרט לארכיטקטורה ולאדריכלות נוף
  • מועמדים למסלול לארכיטקטורה או לאדריכלות נוף