חישוב סכם

שימו לב! 
טבלה לחישוב מהיר של הסכם ונוסחאות.
קיימים גם מחשבונים באנגלית לחישוב תעודות בגרות מחו"ל המוכרות על-ידי הטכניון.         

                                               סרטון הסבר לחישוב סכם

                         

ממוצע בגרות מיטבי

 • אינני רוצה לחשב את ממוצע הבגרות
 • ברצוני לחשב את ממוצע הבגרות

ממוצע הנדסאי

 • אינני רוצה לחשב את הממוצע ההנדסאי
 • ברצוני לחשב את הממוצע ההנדסאי

ממוצע אקדמי

 • אינני רוצה לחשב את הממוצע האקדמי
 • ברצוני לחשב את הממוצע האקדמי

מכינת הטכניון

 • אינני רוצה לחשב את ציון מכינת הטכניון
 • ברצוני לחשב את ציון מכינת הטכניון

בחירת מסלול

 • מועמדים לכל מסלול פרט לארכיטקטורה ולאדריכלות נוף
 • מועמדים למסלול לארכיטקטורה
 • מועמדים למסלול לאדריכלות נוף