ציון סכם

במסלולים המסומנים בכוכבית נדרש לעבור בחינת כניסה בנוסף לסכם הקבלה.

סיפי קבלה משוערים לסמסטר א תשפ"ה (אוקטובר 2024)
מסלול לימודיםסכם נדרש לקבלההסכם הנדרש לקבלת מלגת מצטייני סכםנקודות הנחה בסכם לראויים לקידום
אדריכלות נוף*8291
ארכיטקטורה*8591
ביולוגיה83961
ביולוגיה וכימיה (דו-חוגי)83931
הנדסה אזרחית85.5931
הנדסה ביוכימית84931
הנדסה ביוטכנולוגיה ומזון83942
הנדסה ביו-רפואית87961
הנדסה ביו-רפואית ופיזיקה88961
הנדסת אווירונוטיקה וחלל86951
הנדסת אווירונוטיקה וחלל ופיזיקה8695
הנדסת הסביבה82.5912
הנדסת חומרים86941
הנדסת חומרים וביולוגיה86941
הנדסת חומרים וכימיה86941
הנדסת חומרים ופיזיקה86941
הנדסת חשמל9198
הנדסת חשמל ופיזיקה9298
הנדסה כימית83931
הנדסת מחשבים9198
הנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה82.5911
הנדסת מכונות86951
הנדסת מערכות מידע89941
הנדסת נתונים ומידע90961
הנדסת תעשיה וניהול88941
חינוך למדע וטכנולוגיה (תואר ראשון)8491
חינוך למדע וטכנולוגיה-מדעי המחשב (תואר ראשון)8793
כימיה83911
מדעי המחשב9197
מדעי המחשב ומתמטיקה9198
מדעי המחשב ופיזיקה9197
מתמטיקה8694
מתמטיקה עם מדעי המחשב8692
מתמטיקה יישומית8691
מתמטיקה – פיזיקה8694
פיזיקה8594
מדעי הרפואה-מגמת רפואה92.000**
סף זימון לבחינת מו"ר
***
מדעי הרפואה - הנדסה ביו-רפואית (תואר כפול)92.000**
סף זימון לבחינת מו"ר
***
מדעי הרפואה – מדעי המחשב (תואר כפול)92.000**
סף זימון לבחינת מו"ר
***
מבטים - חוג לאחר תואר בחינוךקבלה על פי ממוצע אקדמי

* למסלולים ארכיטקטורה ואדריכלות נוף: נדרש לעבור מבחן הכניסה לצורך חישוב ציון סכם. את מועדי בחינות הכניסה ודרישות הקבלה ניתן לראות כאן: ארכיטקטורה ואדריכלות נוף.

** למסלולי רפואה: הסכם המשוער הוא לזימון למבחן המו"ר. 
סף הזימון לבחינת מו"ר תלוי במספר המקומות שהוקצו ומספר הנרשמים הסופי ולכן מתפרסם רק לאחר סגירת ההרשמה וסיום שליחת הזימונים.

לצורך השוואה, להלן סיפי הזימון למו"ר שהיו בשנתיים האחרונות:

תשפ"ד - סכם 91.925

תשפ"ג - סכם 93.360

סף ציון מו"ר לקבלה ייתפרסם במועד הרלוונטי. לצורך השוואה, להלן ציון מו"ר הסופי לקבלה שהיה בשנתיים האחרונות:

תשפ"ד – 201

תשפ"ג – 202

***מלגת מצטייני סכם לרפואה תיקבע עפ"י ציון מו"ר ותפורסם במועד הרלוונטי.

הסף למלגת מצטייני סכם שהיה בתשפ"ד – ציון מו"ר 233