אזור אישי

התחברות לאזור האישי

יש להתחבר לפורטל המשתמש עם שם המשתמש והסיסמה.

נתונים כגון ציוני בגרות, פסיכומטרי, בחינות מיון, בחינות ידע בעברית ובאנגלית יופיעו תחת הכותרת "אזור אישי".

בכל שינוי בנתונים או בסטטוס המועמדות יתקבל מייל ובו עדכון על כך שהתקבלה הודעה חדשה בנוגע לבקשת הרישום. על מנת לצפות בהודעה יש להתחבר לפורטל עם שם המשתמש והסיסמה. לאחר הכניסה למערכת יש להיכנס לבקשה הרלוונטית וללחוץ על כפתור מסמכים בתוך הבקשה. מכתבי הצעת מקום/קבלה/דחייה יופיעו תחת לשונית "מסמכים" בתוך כל בקשה בנפרד.

כל הנרשמים יוכלו לצפות בנתוניהם כפי שהם נקלטו בטכניון ואת ההחלטה בעניינם, בכל עת באזור האישי בפורטל. במדור מועמדים והערכה לא מוסרים הודעת קבלה או דחייה בטלפון

שימו לב
אי קבלת הודעה, או קבלתה באיחור, אינה פוטרת את המועמדים מלעמוד בכל הדרישות, כפי שהן מפורטות באתר זה.

כל שינוי ועדכון לאחר קליטת ההרשמה, כמו למשל: שיפור ציוני בגרות סופייםשיפור ציון פסיכומטרי, ציון בחינת מיון לארכיטקטורה ו/או לאדריכלות נוף, ציון יע"ל וציון בחינת מו"ר, יופיעו רק באזור האישי, ולא תישלח הודעה כתובה.