מפת האתר

הלימודים בטכניון

דברי דיקן לימודי הסכמה- פרופ' חוסאם חאיק
דברי יו"ר אגודת הסטודנטים - לבי מנש
רשימת מסלולי הלימודים
הלימודים בטכניון
ייעוץ אישי ויצירת קשר
        קבלת ייעוץ אישי במדור מועמדים והערכה
        אתר מועמדים והערכה
        יצירת קשר עם מדור מועמדים והערכה
        מסלולי לימוד בטכניון
        דרכים להרחבת הידע על מסלולי הלימודים
        ביקור בטכניון
        מידע נוסף על הטכניון
מידע למתקבלים במעמד תיירים

מסלולי הלימודים

אדריכלות נוף
ארכיטקטורה
ביולוגיה
ביולוגיה וכימיה (דו-חוגי)
הוראת מדעי המחשב
הנדסת אווירונוטיקה וחלל
הנדסת אווירונוטיקה וחלל ופיזיקה
הנדסה אזרחית
הנדסה ביוכימית
הנדסה ביו-רפואית
הנדסה ביו-רפואית ופיזיקה
הנדסה כימית
הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון
הנדסת הסביבה
הנדסת חומרים
הנדסת חשמל
הנדסת חשמל ופיזיקה
הנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה
הנדסת מכונות
הנדסת מערכות מידע
הנדסת נתונים ומידע
הנדסת תעשייה וניהול
חינוך למדע וטכנולוגיה
כימיה
מדעי המחשב
מדעי המחשב ומתמטיקה
מדעי המחשב ופיזיקה
מתמטיקה
מתמטיקה עם מדעי המחשב
מתמטיקה עם סטטיסטיקה וחקר ביצועים
מתמטיקה-פיזיקה
פיזיקה
רפואה
רפואה והנדסה ביו-רפואית (תואר כפול)
רפואה והנדסת חומרים (תואר כפול)
רפואה ומדעי המחשב (תואר כפול)
לימודי העשרה – לימודים הומניסטיים ואמנויות

סיוע ומעונות

סיוע לסטודנטים
        שוויון הזדמנויות לסטודנטים מהפריפריה
        סטודנטים המתמודדים עם לקויות למידה, מגבלות פיזיות ונפשיות
        קבלת התאמות ללימודים
        סטודנטים המשרתים במילואים
מלגות והלוואות
מעונות הסטודנטים
החיים בקמפוס
אפשרויות תעסוקה לבוגרים ולסטודנטים - בוגרי הטכניון מרוויחים יותר

אפשרויות קבלה

קבלה על-סמך ציון סכם לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה
        קבלה על-סמך ציון סכם לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה
        קבלה על-סמך רקע אקדמי לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה
        מעבר לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה על-סמך ציון סכם
        אפיק קבלה חדש לרפואה (אוקטובר 2022)
        תעודות ומסמכים הנדרשים לרפואה ולמסלולים הכפולים עם רפואה
        בחינת מיון ארצית (מו"ר או מרק"ם)
        מועדי הרשמה והגשת ציונים ומסמכים לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה
קבלה על-סמך ציון סכם
        קבלה על-סמך ציון סכם
        ידע באנגלית
        ידע בעברית
        הדרישות מתעודות הבגרות
              הדרישות מתעודת בגרות ישראלית
              תעודות בגרות מחו"ל שאינן קבילות לדיון לקבלה לטכניון
              תעודות בגרות מחו"ל הקבילות לדיון לקבלה לטכניון
        מקדמי הטבה (בונוס)
        חישוב ממוצע הבגרות המיטבי
        באילו ציונים יתחשב הטכניון
        חישוב ציון הסכם לכל המסלולים פרט לארכיטקטורה ולאדריכלות נוף
        טבלה לחישוב מהיר של הסכם ונוסחאות
              טבלה לחישוב מהיר ומקורב של הסכם לכל המסלולים פרט לארכיטקטורה ולאדריכלות נוף
        קבלת מועמדים בﬠלי רקע אקדמי על-סמך ציון סכם
טבלת סיכום של מסלולי הלימוד לפי אפשרויות הקבלה
קבלה על-סמך תעודת בגרות ובחינת סיווג במתמטיקה
         דרישות קבלה מינימליות להגשת מועמדות על-סמך ממוצע תעודת בגרות וציון סיווג במתמטיקה
         הדרישות מתעודת הבגרות
         דרך הקבלה על-סמך בחינת סיווג במתמטיקה במקום ציון פסיכומטרי
         תאריכי הבחינות ותוקפן
         קורסי הכנה לבחינת הסיווג במתמטיקה
         חישוב הסכם עם ממוצע תעודת בגרות וציוני בחינת הסיווג במתמטיקה
         בוגרי מכינת הטכניון
         נוסחת הקבלה
         בחינות סיווג בפיזיקה ו/או בכימיה
קבלה על-סמך ציון סכם וריאיון\ קורות חיים
אפיק קבלה מקוצר מלימודי חוץ בטכניון
ציון פסיכומטרי רב-תחומי
המרת ציוני ACT/SAT לציון פסיכומטרי
        נוסחת חישוב הסכם לכול המסלולים פרט לארכיטקטורה ואדריכלות נוף
        נוסחת חישוב הסכם לארכיטקטורה
        נוסחת חישוב הסכם לאדריכלות נוף
מסלולי הלימודים וסיפי קבלה משוערים
קבלה ללא ציון פסיכומטרי - על-סמך בגרות מצוינת
קבלה לארכיטקטורה
        דרישות קבלה כלליות לארכיטקטורה
        מועמדים בעלי תעודות בגרות מחו"ל
        מועדי ההרשמה, בחינות הכניסה ומועד להגשת ציונים ומסמכים לארכיטקטורה לשנה"ל תשפ"ג (אוקטובר 2022)
        בחינות הכניסה לארכיטקטורה
        ערעור על הציון בבחינת הכניסה לארכיטקטורה
קבלה לאדריכלות נוף
        דרישות קבלה כלליות לאדריכלות נוף
        מועמדים בעלי תעודות בגרות מחו"ל
        פתיחה מחודשת של ההרשמה לאדריכלות נוף
        מועדי ההרשמה, בחינת הכניסה ומועד להגשת ציונים ומסמכים לאדריכלות נוף לשנה"ל תשפ"ג (אוקטובר 2022)
        הרשמה לבחינה במועד החדש
        בחינת הכניסה לאדריכלות נוף
        שמירת ציון של בחינת כניסה משנה שעברה
        ערעור על הציון בבחינת הכניסה לאדריכלות נוף
קבלה ממכינת הטכניון וממכינת בן-גוריון
קבלה על-סמך רקע אקדמי לכול המסלולים פרט לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה
קבלה מלימודי חוץ בטכניון ו/או מהאו"פ
קבלה על-סמך זכייה באולימפיאדות
קבלת תלמידי תיכון לאחר צבירת קורסים בטכניון
קבלת מועמדים בעלי רקע חריג
מעבר מסלול לאחר תחילת הלימודים
        מעבר מסלול על-סמך סכם לסטודנטים בטכניון
        מעבר מסלול על-סמך רקע אקדמי
שינויים ומדיניות אי אפליה

הרשמה

הרשמה Online
תעריפי הרשמה
מהלך ההרשמה והטיפול במועמדות
מעבר מסלול לסטונדטים בטכניון על סמך סכם
עדכון פרטים אישיים ושינוי מסלולי הרשמה למועמדים
ביטול הרשמה/ קבלה והחזר המקדמה ולוחות זמנים

לוחות זמנים

לוחות זמנים לשנת הלימודים תשפ"ג לכל המסלולים פרט לארכיטקטורה, לאדריכלות נוף, לרפואה ולמסלולים
       הכפולים עם רפואה
        לוחות זמנים לארכיטקטורה
        לוחות זמנים לאדריכלות נוף
        לוחות זמנים לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה
תאריכי בחינות כניסה וסיווג בטכניון

מועמדים מצטיינים

תוכנית הטכניון למצוינים - תוכנית רוטשילד
מלגות שכר לימוד למצטייני סכם
תוכניות נוספות למצטיינים
        תוכניות ומלגות פקולטיות למצטיינים
        פרסים ומלגות לזוכים באולימפיאדות מדעיות בינלאומיות
        מלגות אלפרד ואנה גריי
        כפל מלגות ופרסים

לקראת הלימודים

מכינה לקורס מבוא למדעי המחשב בשפת C למתקבלי תשפ"ג
קייטנת הכנה לטכניון
הודעת קבלה תשלום מקדמת שכר הלימוד
המלצות למתקבלים חדשים,לתלמידי תיכון ולעתודאים
הרכבת מערכת השעות
מידע למתקבלים במעמד תיירים

בחינות סיווג

בחינות סיווג במתמטיקה, בפיזיקה ובכימיה
        בחינת הסיווג במתמטיקה
              מי פטור ומי חייב בבחינת הסיווג
              תאריכי הבחינות ותוקפן
              מידע כללי על הבחינה ונוהל ההרשמה
              החומר לבחינה ובחינות לדוגמה
              קורסי הכנה ורענון לבחינה
              שאלות נפוצות
              אפיק קבלה מיוחד על סמך ממוצע בגרות וציון בחינת הסיווג במתמטיקה
        בחינת הסיווג בפיזיקה
              מי פטור מבחינת הסיווג
              החומר לבחינה
              כיצד להתכונן לבחינת הסיווג
              מתי מתקיימת הבחינה וכיצד ניתן להירשם אליה
              היכן ניתן למצוא את ציון הבחינה
              למידע נוסף ושאלות
        בחינת הסיווג בכימיה
              מי חייב בבחינה
              החומר לבחינה
              דף נוסחאות לבחינה
              בחינת סיווג לדוגמה
              פרסום הציונים
              תאריך הבחינה והרשמה לקורס הכנה מתוקשב

מעבר מסלול על-סמך סכם לסטודנטים בטכניון
עדכון פרטים אישיים ושינוי מסלולי הרשמה (עדיפויות) למועמדים
ביטול קבלה והחזר מקדמת שכר לימוד

יצירת קשר

יצירת קשר
פנייה למדור מועמדים והערכה