עתודה אקדמית

כנסים למתעניינים בהרשמה לעתודה

העתודה תקיים מספר כנסים ברחבי הארץ למתעניינים בהרשמה לעתודה אקדמית.

הרשמה לעתודה

שימו לב!
עתודאים אינם רשאים ללמוד רפואה או מסלולי רפואה בטכניון.

ההרשמה לעתודה האקדמית מיועדת לתלמידי י"ב ומתבצעת באמצעות אתר האינטרנט מתגייסים של צה"ל בחודשים דצמבר-פברואר כל שנה.

לאחר קבלת מכתב הסכמה מהוועדה לעתודה אקדמית להרשמה לטכניון, יירשמו המועמדים לטכניון כמו כל שאר המועמדים.

בכל בירור או בקשה, חייבים העתודאים לפנות אך ורק לנציגי העתודה בצה"ל ולא לטכניון. העתודה תחליט לאיזה סמסטר יתקבלו המועמדים ובסמכותה לשנות זאת גם אחרי ההרשמה. קבלת עתודאים לטכניון טעונה אישור הוועדה לעתודה אקדמית של צה"ל. מי שהעתודה לא אישרה את קבלתם, אפילו אם עמדו בדרישות הטכניון, לא יתקבלו ללימודים.

מועמדי העתודה מתחרים בינם לבין עצמם על מספר מקומות מצומצם המוקצב לעתודה. לפיכך, יתכנו סיפי קבלה גבוהים יותר למועמדי העתודה מאשר למועמדים אחרים

אחרי ההרשמה לטכניון ישלח אל המועמדים מכתב אישור על הרישום לטכניון. תלמידי תיכון בניסוי בפקולטה לכימיהבמכתב זה יהיה מצוין שחסרים נתונים על מנת להמשיך בהליך הרישום. נתונים אלו הם ציוני מבחני הבגרות וכן ציון המבחן הפסיכומטרי אם טרם נעשו.

ציוני הבגרות יקלטו במערכת בתחילת חודש ספטמבר ולאחר מכן יחל הדיון במועמדים לעתודה האקדמית. תשובות צפויות במהלך חודש ספטמבר.

מועמדים אשר הגיעו לשלב יחסית מתקדם בתהליך המיון לעתודה האקדמית, ובשל נתונים אקדמיים שאינם מספיקים לא התקבלו לתחומי הלימודים שביקשו להירשם אליהם, צה"ל והטכניון שומרים לעצמם את הזכות לפנות אליהם ולהציע להם להתקבל לתחום לימודים אחר אליו כן יוכלו להתקבל ואשר יש בו צורך במסגרת מסלול העתודה האקדמית.

בשאלות הנוגעות להרשמה לטכניון ניתן לפנות למרכז רישום וקבלת מועמדים | 04-8295555, 077-8875555

תוכניות לעתודאים מצטיינים במסגרת העתודה האקדמית בצה"ל

העתודה האקדמית מקיימת תוכניות מיוחדות לעתודאים מצטיינים.

פנו אלינו

 

 שיעור תכנון בטבע | atuda111@mail.idf.il
מוקד איתור עתודה | 03-7372383, 03-7387058
מרכז השירות של צה"ל למועמדים לשירות ביטחון | 03-7388888 |atuda.org.il