על פי מה נקבע סף הקבלה

על פי מספר המקומות, מידת הביקוש למסלול וציוני המועמדים שנרשמו אליו.

על פי מה נקבע סף הקבלה

על פי מספר המקומות, מידת הביקוש למסלול וציוני המועמדים שנרשמו אליו.