על פי מה נקבע סף הקבלה

על פי מספר המקומות, מידת הביקוש למסלול וציוני המועמדים שנרשמו אליו.