תיאור מסלולי ההרשמה

בתיאור כל מסלול "תפגשו" סטודנטים ובוגרים של המסלולים השונים. תוכלו ללמוד מחוויותיהם האייריד תעסוקה המתקיים במדרחוב בטכניוןשיות של סטודנטים או בוגרים על המסלול בו הם למדו, חוויות אישיות, התלבטות בבחירת מסלול לימודים ועוד.

מקווים שהמלצותיהם יעזרו לכם להחליט ללמוד בטכניון!

בסוף כל מסלול תמצאו טבלאות ובהן מידע על תעסוקת הבוגרים, תיאור המקצוע ומקומות תעסוקה האופייניים לבוגרי כל מסלול.

לכל פקולטה בטכניון אתר אינטרנט. תוכלו לבקר באתרים השונים, לראות סרטים על המסלולים ולהעמיק בנושאי הלימודים והמחקרים בפקולטה.