ביטול קבלה והחזר מקדמה

ביטול קבלה לסמסטר א' תשפ"ה (נובמבר 2024)

  • הודעה על ביטול מועמדות עד התאריך 15.8.2024 מזכה בהחזר כל המקדמה.
  • הודעה על ביטול מועמדות מתאריך 16.8.2024 עד תאריך 15.9.2024 מזכה בהחזר של מחצית המקדמה בלבד!
  • לאחר תאריך זה אין החזר מקדמה כלל!