ביטול קבלה והחזר מקדמה

שימו לב!

ביטול קבלה לסמסטר ב תשפ"ב (מרץ 2022)

  • הודעה על ביטול מועמדות עד התאריך 15.12.2021 מזכה בהחזר כל המקדמה.
  • הודעה על ביטול מועמדות מתאריך 16.12.2021 עד תאריך 15.1.2022 מזכה במחצית המקדמה בלבד!
  • לאחר תאריך זה אין החזר מקדמה כלל.

ביטול קבלה לסמסטר א תשפ"ג (אוקטובר 2022)

  • הודעה על ביטול מועמדות עד התאריך 15.8.2022 מזכה בהחזר כל המקדמה.
  • הודעה על ביטול מועמדות מתאריך 16.8.2022 עד תאריך 15.9.2022 מזכה במחצית המקדמה בלבד!
  • לאחר תאריך זה אין החזר מקדמה כלל.
  • שם מלא * Required
  • הצהרה: מבקש/ת לבטל את הקבלה לטכניון עבור: * Required
  • האם שילמת את המקדמה?
  • האם המקדמה שולמה על ידי פיקדון חיילים משוחררים? * Required