ביטול קבלה והחזר מקדמה

ביטול קבלה לסמסטר ב תשפ"ג (מרץ 2023)

  • הודעה על ביטול מועמדות עד התאריך 15.12.2022 מזכה בהחזר כל המקדמה.
  • הודעה על ביטול מועמדות מתאריך 16.12.2022 עד תאריך 15.1.2023 מזכה בהחזר של מחצית המקדמה בלבד!
  • לאחר תאריך זה אין החזר מקדמה כלל!
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden