תרגילים לדוגמה לבחינה באדריכלות נוף

 תרגיל 1 – התבוננות ותיעוד

המשימה: תיעוד  של מקום קיים

עליכם להביע באופן גרפי מקום ספציפי על בסיס התבוננות בסרטון שיוצג ויהיה זמין במהלך הבחינה. התיעוד הגרפי יציג את המקום מכווני מבט שונים. על התיעוד להיות מפורט ככל האפשר, תוך תשומת לב מיוחדת ודגש לאלמנטים החשובים במקום כגון: מבנים, צמחיה, קירות, משטחים מרוצפים, עצמים בולטים או שקועים, חומרים שונים, וכו'.

סמנו מקומות מוצלחים או מעניינים ו\או דברים פחות מוצלחים שכדאי לדעתכם לשנות או לשפר.

ניתן לצייר, לרשום, ולהעיר הערות על הדף. נצלו את הזמן להתבונן, והשתדלו לפרט ככל האפשר.

פרמטרים להערכה

התייחסות לפרטים, התמצאות והבנת המקום, פרופורציות, בהירות גרפית, יכולת הבעה גרפית.

תרגיל 2 – ביטוי בכתב

המשימה: תיאור המקום שתיעדתם מתוך הסרטון

עליכם לתאר בכתב את המקום שזה עתה תיעדתם באופן גרפי.

תארו בכתב משהו טוב ו\או משהו שראוי לשיפור במקום ו\או בחלק ממנו.

התייחסו בתיאור שלכם ל: מה זה? באיזה סוג סביבה הוא ממוקם? מה האיכות של המקום? מה דעתך על המקום?

התיאור המילולי יהיה קצר ותמציתי

הערות

מטרת חלק זה לבחון את יכולתכם לתאר מקום ולא את שליטתכם בשפה. אם עברית אינה שפת האם שלכם, תוכלו לכתוב באנגלית. מותר להיעזר במילון או בתוכנת תרגום.

פרמטרים להערכה

כושר ביטוי מילולי, תשומת לב לפרטים ושימושים, יכולת פרשנות והבעת עמדה אישית.

תרגיל 3 – הבנת הנקרא

המשימה: קריאת טקסט קצר, ומענה על שאלות

עליכם לקרוא את קטע הטקסט המצורף.

ענו על שאלות ההבנה (מה תואם לכתוב ומה אינו תואם).

הביעו בקצרה את עמדתכם האישית לגבי הקונפליקט המתואר (עד 100 מילים).

הערות

מטרת חלק זה לבחון את הבנתכם בקריאה. ייתכן שהטקסט יהיה באנגלית.
מותר להיעזר במילון או בתוכנת תרגום.

פרמטרים להערכה

הבנה, ונקיטת עמדה אישית.

תרגיל 4 – יצירת מקום

המשימה: הצעת "מקום להתבודדות"

עליכם לייצר "מקום להתבודדות" בשטח אשר חקרתם.

חישבו לאיזה משתמשים אתם מייעדים את ה"מקום להתבודדות"? מתי ובאיזה אופן הם עשויים להשתמש במקום ובמה שיש בו? התייחסו לאחד או יותר מהפרמטרים הבאים:  צורה, גודל, חומריות, שימושיות, זמניות, והשפעות שהתכנון שלכם יוצר. באפשרותכם להציע הוספת אלמנטים שיעצימו את הרעיון שלכם. יש אין-סוף פתרונות טובים אפשריים. הביעו את מה שנכון בעיניכם.

מטרת חלק זה לאפשר לכם לבטא את היצירתיות שלכם, ואת יכולת הביטוי הגרפית בדו-ממד:

 הביעו את הרעיון בצורה גרפית כמיטב יכולתכם: בציורים, מבטים, סכמות, תכניות, חתכים, כל מה שנראה לכם שיעזור להביע את הרעיון. הדגישו את ההבדל בין מה שתכננתם לבין מה שכבר קיים במקום. הימנעו מהסברים כתובים ארוכים.

פרמטרים להערכה

יצירתיות, מקוריות, עושר רעיוני, עושר מידע, שימושיות, תפישה תלת מימדית, קומפוזיציה.

תרגיל 5 – תלת מימד

הנחיות

הכינו מספר חומרים פשוטים זולים וזמינים: נייר, חוטים, כוס סוכר, שקית ניילון ובסיס מקרטון במידות 25X25 ס"מ. עליכם להשתמש באחד עד שלושה מהחומרים ליצירת המודל. בסיס הקרטון ישמש להנחת המודל. ניתן לשלב את המודל בבסיס מלכתחילה, או להציבו עליו בסוף.

המשימה: הכנת מודל המבטא "זרימה"

עליכם ליצור מודל המבטא את הביטוי "זרימה". יש אין-סוף פתרונות טובים אפשריים. עשו מה שנכון בעיניכם.

כותרת: חישבו על כותרת/שם העבודה. השם יכלול את המילה "זרימה", אליה ניתן להוסיף שמות תואר נוספים, באופן שיתאר בצורה המיטבית את כוונתכם (למשל: "זרימה מהירה"  \ "הדרך זורמת" וכו'...).

פרמטרים להערכה

יצירתיות, מקוריות, הבנה חומרית, עושר צורני וחומרי, תפישה תלת מימדית, קומפוזיציה.