נוהל ההרשמה לבחינות המרכז הארצי

הרשמה לבחינה הפסיכומטרית היא הליך נפרד מן ההרשמה למוסדות הלימוד ומתבצעת ישירות במרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

ההרשמה לבחינת הסיווג באנגלית (אמי"ר) ולבחינת הסיווג בעברית (יע"ל) היא נפרדת ובלתי תלויה בהרשמה לבחינת הכניסה הפסיכומטרית ומן ההרשמה למוסד הלימודים, והיא נעשית ישירות דרך המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. ניתן להירשם לבחינות באתר המרכז הארצי לבחינות והערכה.

בחינות בתנאים מותאמים

המרכז הארצי לבחינות ולהערכה מאפשר לבעלי מוגבליות שונות להיבחן בבחינות בתנאים מותאמים. מומלץ להקדים ולהירשם למועדי הבחינה בתנאים מותאמים.
מועמדים בעלי מגבלה (רפואית, גופנית, נפשית, לקות למידה או הפרעות קשב) המצריכה לדעתם בחינה בתנאים מותאמים, יוכלו לקבל דפי הסבר על תהליך ההרשמה ואת המסמכים הנדרשים באתר המרכז הארצי לבחינות ולהערכה ובמשיבון 02-6759555.

פרטים נוספים נמצאים בנוהלי ההרשמה המצורפים לטופס ההרשמה לבחינות.

פנו אלינו

מרכז ארצי לבחינות ולהערכה - המדור לפניות הציבור ת"ד 26015, ירושלים 9126001 | 02-6759555 |
פקס 02-6759543 |
 nite.org.il