אפיק מעבר ארוך – מבית הספר ללימודי המשך בטכניון 

האוניברסיטה הפתוחה והטכניון מקיימים אפיק לימודים מיוחד, המאפשר לסטודנטים מרחבי הארץ שבדעתם ללמוד בעתיד בטכניון, להתחיל את לימודיהם במסגרת הגמישה של האוניברסיטה הפתוחה, שאינה מציבה תנאי קבלה ושאינה מחייבת העתקת מקום מגורים או שינויים קיצוניים בתעסוקה ובאורח החיים. לאחר שהסטודנטים יוכיחו את יכולתם על ידי סיום מקבץ קורסים במדעים בהישגים גבוהים באוניברסיטה הפתוחה, הם יוכלו לעבור לטכניון לשם השלמת התואר. במרבית המקרים, ניתן ללמוד את תכנית הלימודים של אפיק המעבר מהאוניברסיטה הפתוחה, גם דרך בית הספר ללימודי המשך בטכניון. 

המסלולים המשתתפים באפיק זה ודרישותיהם, זהים למסלולים המשתתפים באפיק המעבר מהאוניברסיטה הפתוחה, אלא אם כן צוין אחרת בדף זה. 

דרישות סף לצורך הגשת מועמדות

  • אפיק המעבר רלוונטי רק לבעלי זכאות לתעודת בגרות.
  • הקבלה לטכניון מובטחת לכל אלה שיעמדובדרישות התוכנית, בנוסף לדרישת ידע באנגלית.
  • מודגש בזה כי הלימודים באפיק המעבר מיועדים אך ורק לסטודנטים חדשים ולא לסטודנטים שלמדו בעבר בטכניון או לסטודנטים בעלי רקע אקדמי קודם ממוסדות אחרים.
  • דרישות הקבלה לכל מסלול מופיעות באתר האוניברסיטה הפתוחה. מלבד המסלולים המופיעים בהמשך עמוד זה, להם יש דרישות שונות. יש לשים לב לציונים ולממוצע בהם צריך לעמוד, בהתאם למסלול הלימודים אליו רוצים להתקבל לאחר מכן, לפי המפורט באתר.
  • נקודות הבונוס המופיעות באפיק המעבר של האוניברסיטה הפתוחה רלוונטיות למועמדים שלמדו באוניברסיטה הפתוחה בלבד, ואינן רלוונטיות למועמדים שלמדו בלימודי המשך בטכניון.
  • מועמדים שילמדו מקבץ קורסים שאינו תואם למקבץ הקורסים בדרישות התוכנית באחד מאפיקי המעבר – מועמדותם תידון על סמך רקע אקדמי ולא על סמך דרישות אפיק המעבר.

הרשמה לקורסים

מסלולי לימודים שאינם משתתפים באפיק זה

  • מתמטיקה
  • מתמטיקה יישומית
  • מתמטיקה עם מדעי המחשב

*ניתן ללמוד את מסלולי הלימודים הללו רק דרך האוניברסיטה הפתוחה.

מסלולי לימודים בהם הדרישות לקבלה שונות מאלו המופיעות באתר האוניברסיטה הפתוחה