באיזה ציון יתחשב הטכניון אם נבחנתי באותה בחינה מספר פעמים

באילו ציונים יתחשב הטכניון במקרה שקיימים מספר ציונים של בחינה מאותו סוג ומה תוקפם
סוג הבחינההציון האחרון ייקלטהציון הגבוה ביותרתוקף הציון
ציוני פסיכומטרי (הציון הרב-תחומי)10 שנים
ציון יע"ל10 שנים
ציון אמי"ר10 שנים
ציוני SAT / ACT10 שנים
ציוני בגרות10 שנים
ציוני בחינת המיון לרפואה (מו"ר)השנה הנוכחית ושנתיים אחורה
ציון בחינת כניסה בארכיטקטורה אין שמירת ציון משנים קודמות
ציון בחינת כניסה באדריכלות נוף השנה הנוכחית ושנתיים אחורה
ראויים לקידוםהניקוד הגבוה ביותרלתמיד