מהו ציון הסכם

הקבלה לטכניון היא על פי ציון סכם - "ציון התאמה" לקבלה. ציון הסכם מורכב מציון פסיכומטרי רב-תחומי וממוצע בגרות מיטבי וציונים נוספים. הטכניון מקבל לפי סכם לרוב המסלולים (בגרות + פסיכומטרי (הציון הרב-תחומי)). צירופים שונים יכולים לאפשר קבלה. כמו למשל (בגרות תחילה), 730+115, 660+111, 620+116, 600+117. כאשר אחד ממרכיבי הסכם גבוה המרכיב השני יכול  להיות נמוך יותר. לארכיטקטורה ואדריכלות נוף - מתווסף גם ציון בחינת כניסה לארכיטקטורה. לרפואה ולמסלול לתואר כפול הנדסה ביורפואית ורפואה הקבלה תהיה על פי מדרג ציון בחינת מו"ר.