מועמדים בעלי רקע חריג

מועמדים שבגלל נסיבות אישיות מורכבות ביותר כגון: נכות, לקות למידה חמורה, בעיות משפחתיות יוצאות דופן, המבקשים להידון בקבלה חריגה, יפנו במייל  לוועדה לטיפול במועמדים חריגים | מרכז רישום וקבלה, או בכתב: הטכניון, חיפה 3200003.

הנכם מתבקשים לכתוב מספר תעודת זהות ומספר טלפון נייד, בכול פנייה למרכז רישום וקבלה.