תאריכי בחינות כניסה וסיווג בטכניון

חובת הופעה לבחינות ולראיונות

מדור מועמדים והערכה שולח הזמנות לבחינות השונות ולראיונות. שליחת ההזמנות היא שירות נוסף הניתן למועמדים, אך היא אינה באה להחליף את אחריותם הבלעדית של המועמדים לברר את מועדי הבחינות בהן הם חייבים ואת מקומן. אי קבלת הודעה, או קבלת הודעה באיחור, אינה פוטרת מחובת הבחינה.

כל הנבחנים חייבים להביא עמם תעודה מזהה (תעודת זהות, או תעודת עולה, או דרכון) והודעת זימון לבחינה.

יש להתייצב באולם הבחינה כ-15 דקות לפני המועד הנקוב. כניסה באיחור תתאפשר רק במהלך 15 הדקות הראשונות מתחילת הבחינה.

תאריכי הבחינות

תאריכים ושעות של בחינות כניסה וסיווג בטכניון
סוג הבחינה
בחינת כניסה לארכיטקטורה
בחינת כניסה לאדריכלות נוף
בחינת הסיווג במתמטיקה
בחינת הסיווג בפיזיקה
בחינת הסיווג בכימיה
בחינת כניסה לרפואה מו"ר