אפיק מקוצר - מהאוניברסיטה הפתוחה 

.שימו לב! 

  • אפיק קבלה זה מתקיים בסמסטר א בלבד. המועמדים ילמדו, במהלך סמסטר א את המערכת המומלצת של סמסטר א במסלול אליו הם רוצים להתקבל. הקבלה תהיה אך ורק לסמסטר ב של אותה שנת לימודים. 
  • המסלול מיועד לסטודנטים ללא רקע אקדמי קודם. 
  • הכרה בקורסי האוניברסיטה הפתוחה בשנת תשפ"ד: לאור השינויים במתכונת הלימודים בשנת תשפ"ד, הטכניון מתחייב להכיר בכל הקורסים שיילמדו במהלך שנה זו באוניברסיטה הפתוחה גם לצורך קבלה על סמך אפיקי מעבר וגם כתחליף לקורסים המקבילים בטכניון. זאת, כל עוד יהיה בהם ציון מאוני בלבד ולא ציון בינארי או פטור. במקביל, הטכניון מבהיר שיתכן שקורסי המשך בטכניון יתבססו על חומר שנלמד בטכניון אך הוצא מהסילבוס של הקורסים באוניברסיטה הפתוחה. הסטודנטים שיתקבלו מהאוניברסיטה הפתוחה יהיו אחראים להשלים חומר זה באופן עצמאי.

  • נדרשת זכאות לתעודת בגרות מלאה.
  • ידע באנגלית - על המועמדים להיבחן בבחינת ידע באנגלית, עד תום סמסטר א.
  • ידע בעברית - מועמדים במסלול זה יהיו פטורים מבחינת יע"ל.   
  • מספר נקודות הזכות הנדרשות הוא לפי נקודות הזכות של הקורס המקביל בטכניון, ולא האוניברסיטה הפתוחה, ואינו כולל נקודות בונוס.

דרישות קבלה לאפיק המעבר לפי מסלול לימודים