אפיק מעבר ארוך - מהאוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה הפתוחה והטכניון מקיימים אפיק לימודים מיוחד, המאפשר לסטודנטים מרחבי הארץ שבדעתם ללמוד בעתיד בטכניון, להתחיל את לימודיהם במסגרת הגמישה של האוניברסיטה הפתוחה, שאינה מציבה תנאי קבלה ושאינה מחייבת העתקת מקום מגורים או שינויים קיצוניים בתעסוקה ובאורח החיים. לאחר שהסטודנטים יוכיחו את יכולתם על ידי סיום מקבץ קורסים במדעים בהישגים גבוהים באוניברסיטה הפתוחה, הם יוכלו לעבור לטכניון לשם השלמת התואר.  

האפיק, מתאים בין היתר, גם לתלמידי תיכון מצטיינים שיש ביכולתם להתחיל ללמוד באוניברסיטה הפתוחה לפני השלמת בחינות הבגרות. 

הלימודים המוקדמים באוניברסיטה הפתוחה יקצרו את משך הלימודים בטכניון בכשנה אחת. 

דרישות סף לצורך הגשת מועמדות

  •  אפיק המעבר רלוונטי רק לבעלי זכאות לתעודת בגרות.
  • הקבלה לטכניון מובטחת לכל אלה שיעמדו בדרישות התוכנית, בנוסף לדרישת ידע באנגלית.
  •  מודגש בזה כי הלימודים באפיק המעבר מיועדים אך ורק לסטודנטים חדשים ולא לסטודנטים שלמדו בעבר בטכניון או לסטודנטים בעלי רקע אקדמי קודם ממוסדות אחרים.
  • פירוט המסלולים המשתתפים באפיק מעבר זה ודרישות הקבלה מופיעים באתר האוניברסיטה הפתוחה. יש לשים לב לציונים ולממוצע בהם צריך לעמוד, בהתאם למסלול הלימודים אליו רוצים להתקבל לאחר מכן, לפי המפורט באתר.
  • מספר נקודות הזכות הנדרשות הן לפי נקודות הזכות של הקורס המקביל בטכניון, ולא באוניברסיטה הפתוחה, ואיננו כולל נקודות בונוס.
  • הכרה בקורסי האוניברסיטה הפתוחה בשנת תשפ"ד: לאור השינויים במתכונת הלימודים בשנת תשפ"ד, הטכניון מתחייב להכיר בכל הקורסים שיילמדו במהלך שנה זו באוניברסיטה הפתוחה גם לצורך קבלה על סמך אפיקי מעבר וגם כתחליף לקורסים המקבילים בטכניון. זאת, כל עוד יהיה בהם ציון מאוני בלבד ולא ציון בינארי או פטור. במקביל, הטכניון מבהיר שיתכן שקורסי המשך בטכניון יתבססו על חומר שנלמד בטכניון אך הוצא מהסילבוס של הקורסים באוניברסיטה הפתוחה. הסטודנטים שיתקבלו מהאוניברסיטה הפתוחה יהיו אחראים להשלים חומר זה באופן עצמאי.

הרשמה לקורסים