שיטת חישוב ממוצע הבגרות

הטכניון מעניק בונוס מיוחד, בנוסף לבונוסים הקיימים כיום, לתלמידי תיכון אשר ילמדו בנוסף למתמטיקה, שני מקצועות מדעיים-טכנולוגיים בהיקף של חמש יחידות כל אחד.

הבונוסים המוגדלים המוענקים למתמטיקה ולעוד שני מקצועות מדעיים בבגרות ברמה של 5 יח"ל.

מקצוע ב-5 יח"למתמטיקהפיזיקהכימיהביולוגיהמקצועות טכנולוגיים מוכרים
יח"ל5*5555
בונוס רגיל30+25+25+25+25+
בונוס למצרף מדעי/ טכנולוגי30+30+30+30+30+
* עבור מתמטיקה מחושב משקל כפול של יח"ל בחישוב הממוצע המיטבי, כלומר:  4 יח"ל = 8 יח"ל
5 יח"ל = 10 יח"ל

  1. מקצועות טכנולוגיים מוכרים - מדעי המחשב | בקרת מכונות | מדעי ההנדסה | אלקטרוניקה ומחשבים |  ביוטכנולוגיה | מערכות ביוטכנולוגיה.
  2. בונוס למצרף מקצועות מדעיים/ טכנולוגיים  - לסל של מתמטיקה 5 יח"ל ועוד שני מקצועות מוגברים, כאשר שניהם מדעיים או אחד מדעי ואחד מקצוע טכנולוגי מוכר.
  3. למקצועות אחרים המקבלים בונוס -הקליקו.
    כל המקצועות המופיעים ברשימה הבאה, ברמה של 4 יח"ל, יקבלו 10 נקודות בונוס.