עדכון פרטים אישיים ושינוי מסלולי הרשמה (עדיפויות) למועמדים

עדכון פרטים אישיים

 • ניתן לשנות פרטים אישיים בנתוני ההרשמה שלכם באתר. ניתן לשנות כתובת, מספר טלפון ומייל.
  מומלץ לבצע את העדכונים בהקדם האפשרי. לשינוי שם יש לפנות בכתב למדור מועמדים והערכה בצירוף אישורים מתאימים.
 • בכל פנייה בכתב למדור רישום והערכה, יש לציין את מספר תעודת הזהותמספר התיק ואת הכתובת המלאה.
 • בכל מקרה של שינוי כתובת, יש לעדכן את מדור מועמדים והערכה מיד.

שינוי מסלולי הרשמה (שינוי עדיפויות) למועמדים

מועמדים שרוצים לשנות את מסלולי ההרשמה אליהם נרשמו יכולים לעשות זאת טופס שינוי מסלולי ההרשמה ללימודי הסמכה (תואר ראשון)   טופס זה מאפשר לכם שינוי ישיר ומהיר של מסלולי ההרשמה שלכם דרך האתר.

שינוי מסלולי ההרשמה כרוך בתשלום. התשלום עבור השינוי בטופס מתבצע ע"י כרטיס אשראי. לא ניתן לשלם באמצעות כרטיסי אשראי דינרס ואמריקן אקספרס.

לפני הגשת הבקשה מומלץ לבדוק באתר את סיפי הקבלה המשוערים, כדי לוודא שיש לכם סיכוי להתקבל למסלולים שאליהם אתם רוצים לעבור.

הנחיות לביצוע שינוי מסלולי ההרשמה (שינוי עדיפויות)

 • שינוי עדיפות אחת או שתיים כרוך בתשלום דמי טיפול.
 •  עלות שינוי עדיפויות - 215 ש"ח.
 • ניתן לשנות עדיפויות דרך אתר זה כל עוד ההרשמה למסלול המבוקש פתוחה.
 • ויתור על עדיפות שנייה, ללא כל שינוי אחר, פטור מתשלום. יש לבחור מן הגלילה ביטול עדיפות.
 • שינוי עדיפות שהתקבלתם אליה, מבטל מיידית את הקבלה למסלול בו אתם נמצאים.
 • מי שהתקבלו לעדיפות ראשונה לא יוכלו לשנות עדיפות שנייה בלבד.
 • השינוי מתעדכן במערכת לאחר "יום עבודה" אחד לפחות.
 • עתודאים רשאים לשנות עדיפויות רק לאחר קבלת אישור מן העתודה. מי שמשנה ללא אישור מעתודה, עושה זאת על אחריותו והעתודה אינה מחוייבת להתחשב בשינוי.
 • תלמידי מכינת הטכניון מתבקשים לפנות במייל למדור מועמדים והערכה, בבקשה לשינוי עדיפויות. נא לפרט במייל שם מלא, מספר תעודת זהות והמסלולים המבוקשים.
 • בעלי רקע אקדמי מתבקשים לפנות במייל למדור מועמדים והערכה.
 • סטודנטים הלומדים כעת בטכניון, ומעוניינים לעבור מסלול לימודים מתבקשים למלא טופס מעבר מסלול.