ידע בפיזיקה למועמדים לרפואה ולמסלולי רפואה

ידע בפיזיקה

המתקבלים למדעי הרפואה פטורים מבחינת הסיווג בפיזיקה. אך עבור קורסי פיזיקה 1ר ו-2ר נדרש ידע בסיסי ברמה תיכונית ולכן הפקולטה ממליצה מאוד ללמוד את החומר, לפני תחילת הלימודים.

המתקבלים למסלולי רפואה דו-חוגיים, חייבים בבחינת הסיווג בפיזיקה.

הנושאים במכניקה

פרק 1: וקטורים | פרק 2: תנועה לאורך קו ישר | פרק 3: תנועה במישור| פרק 4: חוקי התנועה של ניוטון | פרק 5: יישום חוקי ניוטון | פרק 6: תנועה מעגלית | פרק 7: עבודה ואנרגיה | פרק 8: מתקף ותנע |פרק 9: שיווי משקל של גוף קשיח | פרק 10: תנועה מחזורית | פרק 11: כבידה

הנושאים בחשמל

 אלקטרוסטטיקה (פרקים 1-4) | פרק 1: חוק קולון | פרק 2: השדה החשמלי | פרק 3אנרגיה פוטנציאלית חשמלית | פרק 4: קבלים וחומרים דיאלקטריים מעגלים חשמליים | פרק 5: זרמים חשמליים מגנטיות (פרקים 6-7)| פרק 6: השדה המגנטי וכוחות מגנטיים | פרק 7: מקורות של שדה מגנטי השראה אלקטרומגנטית (פרק 8) | פרק 8:השראה אלקטרומגנטית אופטיקה (פרק 10-9) | פרק 9: תורת האור הגיאומטרית | פרק 10: שבירה ממשטחים ועדשות.

ישנם קורסי הכנה בפיזיקה למכניקה ולחשמל הניתנים ע"י המכינה בטכניוןהמעוניינים בכך יכולים להירשם אליהם דרך אתר המכינה.

בנוסף ניתן להיעזר בקורסים המוקלטים של פיזיקה ל1 ופיזיקה ל2 של הטכניון הנמצאים ביוטיוב:

פיזיקה 1ל

פיזיקה 2ל